Kuten kokouksen alussa kuulimme, kolmen yksityisen päiväkodin siirtyminen kunnalle tulee maksamaan vajaat 600 000 euroa. Heti alkuun todettakoon siis, että yksityinen varhaiskasvatus on auttamatta kustannustehokkaampaa kaupungille.

Uskon, että jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti sekä tarjota lapsille ja perheille sitä tukea mitä he tarvitsevat. Kaupungin tulee mahdollistaa se. Varhaiskasvatukseen tehdyt panostukset tulisi todella nähdä investointeina tulevaisuuteen, ja lisäksi varhaiskasvatus tulisi nähdä äärimmäisen tärkeänä ennaltaehkäisevänä työnä.

Kyse on toki rahasta, mutta meidän tulee muistaa, että kaiken takana on pieni ihminen ja hänen tulevaisuutensa – hänen yhdenvertainen mahdollisuudesta ponnistaa elämään. Meidän tulee tarjota hänelle laadukas, turvallinen ja terveellinen ympäristö kasvaa, kehittyä ja oppia. Tämä kaikki tulee turvata niin kunnan kuin myös yksityisen puolen varhaiskasvatuksessa. 

Sivistyslautakunta esitti yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin nostamista, minkä näen edelleen todella tärkeänä. Olen kuullut osittain virheellisiä kommentteja siitä, että tämä nosto olisi tehty, jotta Touhula-päiväkodit olisivat pystyneet jatkamaan toimintaansa Jyväskylässä.

Kyse ei ole ainoastaan Touhulasta. Kyse on kaikista Jyväskylässä toimivista yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajista. Tämä on tai olisi pieni kädenojennus, joka pyrkii turvaamaan sen että yksityiset päiväkodit voivat jatkaa toimintaansa sekä tarjota laadukasta varhaiskasvatusta myös tulevaisuudessa.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021