Kiitos viranhaltijoille hyvästä vastauksesta aloitteeseemme. Parhaimmillaan valtuustoaloitteet eivät ole ainoastaan poliittisen vaikuttamisen välineitä, vaan niiden avulla voidaan lisätä yleistä tietoisuutta vähemmän tunnettuja asioita kohtaan. Tämä aloite vastauksineen on oiva esimerkki siitä. Traumainformoitu työote on toimiva väline yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi Jyväskylässä ja siitä hyötyvät kaikki.

Kuten aloitevastauksessakin todetaan, on perusteltua edelleen kouluttaa ja kehittää traumaosaamista kaupungin sisäisillä koulutuksilla. Kuluvan syksyn aikana noin 50 työntekijää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalta pääsee mukaan koulutukseen ja antamaan siitä palautetta jatkoarvioinnin pohjaksi. Mielestämme tämä on hyvä tapa käynnistää traumainformoidun työotteen jalkauttaminen palveluihimme. Koulutuksien lisäksi on perusteltua jakaa tietoa myös omaehtoisen opiskelun tueksi. Digitalisaation mahdollisuuksia kannattaa ehdottomasti hyödyntää koulutusten järjestämisessä sekä tiedon jakamisessa.

Traumainformoitua työotetta ei tule tarkastella vain koulutustarjottimen osana tai sote- ja kasvatusalan tarpeista käsin. Kyse on vahvasti työhyvinvoinnin edistämisestä erityisesti nyt koronan jälkeisessä maailmassa, jossa vihapuhetta riittää ja provosoivat vuorovaikutustilanteet somen syövereissä luovat vastakkainasettelua ja altistavat myös traumaattiselle tilanteille. Kun vuoden 2022 koulutustarjontaa ja työyhteisöjen sekä esihenkilötyön tarpeita kartoitetaan, toivomme, että henkilöstöhallinto tarjoaa aktiivisesti mahdollisuutta traumainformaatio-tietoisuuden kasvattamiseen.

 Leena Lyytinen

puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021

käsiteltäessä aloitevastausta traumainformoidun työotteen jalkauttamisesta Jyväskylän palveluihin