Arviointikertomuksen tarkoituksena on antaa valtuustolle kooste siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä on erityisen tärkeää tietoa aikana, jolloin talous on tiukilla ja joudumme suunnittelemaan ensi vuoden budjettia leikkauspaineen alla.
Tarkastuslautakunta on kirjannut selkeäsanaisesti raporttiinsa: “Kaupunkistrategian mittareiden perusteella strategian toteutumisen arviointi on mahdollista vain rajallisesti; kaikille teemoille ei ole määritelty mittareita. Myös toteuma- ja vertailutietoja puuttuu eikä tavoitetasoja ole määritelty”.
Kun perehdyin mittareihin tarkemmin, tutkijana huolestuin lisää: ne mittarit, joita raporttia varten käytettiin, eivät monessakaan kohtaan olleet valideja, eli eivät vastanneet siihen kysymykseen, jota mittarilla toivottiin mitattavan. Mittareiden kehittäminen ja valitseminen on toki vaikeaa, mutta kun kyseessä on kaupungin toiminnan kannalta näinkin merkittävästä asiasta, meidän tulee pystyä parempaan. Käytämme arviointikertomuksen laadintaan ja käsittelyyn valtavan määrän aikaa, joten olisi viisasta, että myös sen perusta, eli mittareiden suunnittelu, tehtäsiin huolella.
Tuloksellisuusdata on meille todella arvokasta ja mahdollistaa palveluiden ja käytänteiden tietopohjaisen kehittämisen. Myös tavoite lienee selkeä ja yhteisesti jaettu: me haluamme pitää huolta niistä palveluista jotka toimivat ja uudistaa rohkeasti niitä, joilla ei saavuteta tavoitteita.
Uusi strategiavalmistelu on parhaillaan käynnisssä ja meidän tuleekin pitää huolta, että tällä kertaa me otamme jo strategian suunnitteluvaiheessa niin taloudellisia kuin hyvinvointiin liittyviä mittauskäytänteitä tuntevia asiantuntijoita vahvemmin mukaan prosessiin.
Katri Savolainen
kaupunginvaltuutettu
puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021
(arviointikertomuksen käsittely)