Yksi vuodesta toiseen haastava mutta tärkeä kysymys on nuorten palveluiden vaikuttavuuden seuranta ja arviointi, joka myös arviointikertomuksessa nousee esiin. Nämä eivät ole helppoja palveluita arvioida, sillä kysymys ei todellaakaan ole liukuhihnatyöstä, jonka laatua voidaan mitata laskemalla pelkästään
esimerkiksi eri toimintojen osallistujamääriä tai aukiolotunteja tai muita ns. helposti mitattavissa olevia asioita.

Kyseessä on vahvasti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jolle on tyypillistä se, että usein vaikutuksten nähdään vasta pidemmällä aikavälillä ja on hankala pistemäisesti osoittaa, että jokin tulos johtuisi jostain tietystä palvelusta tai sen puutteesta. Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö palveluilla vaikuttavuutta olisi. Itse kukin olemme varmasti joko kuulleet tarinoita tai tunnemme henkilökohtaisesti  nykyisiä tai entisiä nuoria, joiden elämänpolun kannalta nuorisopalveluiden eri toiminnoilla –
työpajoilla, tiloilla tai ihan vain turvallisilla aikuisilla – on ollut ratkaiseva merkitys.

Olemme varmasti kaikki tässä salissa yhtä mieltä siitä, että nuorten palveluihin kannattaa satsata resursseja. Nämä arviointiin ja seurantaan liittyvät haasteet huomioidenkin olisi kuitenkin naiivia ajatella, että kaikki teemaan käytetyt eurot olisivat yhtä vaikuttavia, tai että kaikki toimintamuodot olisivat tasan yhtä toimivia ja vaikuttavia.

Juuri siksi, että tälläkin valtuustolla on uskoakseni aito tahto käyttää kaupungin rajallisia taloudellisia resursseja parhaansa mukaan nuorten hyväksi, olisi erityisen tärkeää että päätöksiä resurssien kohdentamisesta voitaisiin tehdä tutkittuun tietoon nojaten ja luottaen siihen, että käytetyille euroille saadaan paras mahdollinen teho nuorten hyväksi.

Me emme ole yksin tämän haasteen kanssa. Nuorisotyön arviointi ja tietopohjainen kehittäminen on kuuma peruna myös valtakunnallisesti. Jyväskylällä voisi olla potentiaalia yksi keskeisistä toimijoista tätä teemaa kehitettäessä niin valtakunnallisesti kuin paikalliestikin: Jyväskylän yliopiston osaaminen niin sosiaalityön kuin opettajakoulutuksenkin näkökulmasta sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen ja TKI -toiminnan hyödyntäminen voisivat olla tässä avainasemassa.

Arto Lampila

puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021

arviointikertomuksen käsittely