Jyväskylä on saanut UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2018 muun muassa kasvattamalla lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Tunnustus velvoittaa meitä kehittämään kaupunkiamme lapsiystävällisemmäksi osallistamalla jatkossakin lapsia ja nuoria sekä huolehtimalla laadukkaista ja yhdenvertaisista lapsille ja lapsiperheille suunnatuista palveluista.

Kaikkia perheitä hyödyttää mahdollisuus liikkua joukkoliikenteellä. Lastenvaunujen kanssa liikkuville on varattu mahdollisuus liikkua maksuttomasti klo 9-14 välisenä aikana. Voisimme parantaa pienten lasten vanhempien arkea merkittävästi laajentamalla maksutonta liikkumisaikaa kokopäiväiseksi.

Joukkoliikenteen ja kaupunkitilojen esteettömyys helpottaa pienten lasten kanssa liikkumista.Tarvitsemme Jyväskylään myös kokonaan esteettömän leikkipuiston ja uimarannan, jotka ovat saavutettavia myös erilaisten vammojen ja toimintakyvyn heikentymän kanssa kasvaville lapsille. Lapsiystävällisessä kaupungissa esteettömyyden tulee olla kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa lähtökohtana.

Taide- ja taitoharrastukset sekä liikuntaharrastukset tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei välttämättä ole tähän mahdollisuutta. Pyrkisimme vahvistamaan Jyväskylän osuutta harrastamisen Suomen mallissa, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on perhetaustastaan tai asuinpaikastaan katsomatta mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Vahvistaisimme myös lasten ja nuorten osallisuuden ja demokraattisen päätöksenteon kokemusta antamalla heille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itselle tärkeisiin ympäristöihin ja tiloihin. Jyväskylä on useasti kysynyt lasten mielipidettä julkisista leikkipuistoista ja niiden leikkivälineistä. Lisäksi lapset ja nuoret ovat saaneet vaikuttaa siihen, mikä ammattilaisten toteuttamista suunnitelmista olisi heille mieluisin. Tätä osallistamista voisi toteuttaa koordinoidusti yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Kokeilisimme Jyväskylässä maksutonta puistoruokailua alle 16-vuotiaille kahdessa-kolmessa puistossa eri puolilla Jyväskylää. Helsingissä tätä on jo onnistuneesti toteutettu. Puistoruokailun voisi toteuttaa muutaman toimijan kanssa yhteistyössä, jotta vastuu ei ole täysin julkisella sektorilla. Kokeilun seurauksia olisi hyvä myös tutkia. Puistoruokailu tukisi perheitä oman arjen pyörittämisessä, tarjoaisi mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja ennen kaikkea antaisi voimavaroja jaksamiseen ja lisäisi joustoa elämään.

Lapsiystävällinen kaupunki on kiinnostava, esteetön, monipuolista kulttuuria ja osallisuutta tuottava, mielikuvituksellinen ja hauska kaikenikäisille kuntalaisille.

 

Kuntavaaliehdokkaat (vihr.) ja varavaltuutetut

Joachim Kratochvil ja Niina Simanainen