Eurojen osalta JVA:n osinkoasiassa kyse ei ole isosta asiasta. Periaatteen tasolla kyse on isosta asiasta. Ymmärrän kyllä sen, että kaupungin tytäryhtiöt asetetaan samalle viivalle ja ymmärrän sen, että tämä päätös ei vielä tarkoita päätöstä osinkojen nostamisesta, mutta jos periaatteesta tingitään, kyseenalaistetaan nähdäkseni koko JVA:n olemassaolon tarkoitus eli kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen.

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että Jyväskylässä on asuntoja, joiden asukkaiden valintaperusteena korostuvat asunnon tarve, varallisuus ja tulot sekä sitä, että edellisten kolmen kohdan perusteella priorisoidaan asunnottomat, kiireellisen asunnon tarpeessa olevat sekä pienituloisimmat ihmiset.

Tämä on mahdollista, kun tehdään selkeä ero muihin markkinoilla toimiviin ja voittoa tavoitteleviin toimijoihin. Osingon maksamisen mahdollistaminen ei sovi tilanteeseen, jossa toimija saa kaikki tulonsa asukkailtaan ja joka käyttää kaikki tulonsa asukkaidensa hyväksi. Lisäksi ARA-sääntely rajoittaa JVA:n osingonmaksua ja JVA tuottaa kaupungille takausprovisiota, joka ei ole osinkojen tapaan veronalaista tuloa.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020