Annan suuren arvon talousarvion valmistelun osalta sekä kaupunginjohtajan esityksen että kaupunginhallituksen esityksen osalta sille, että lautakuntien esitykset on huomioitu niissä hyvin. Pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että kaupunginhallituksen esityksessä sivistyksen palveluihin lisätään 600 000 euroa.

Pidän viisaana toimintatapana sitä, että eurojen lisäksi katsotaan myös toiminnallisia painotuksia, jotka realisoituvat hyvässä tai pahassa myös euroihin. Kaupungin on otettava etenkin tästä valtavasta digiloikasta kaikki hyöty irti ja samalla tunnistettava siitä koituvat uudet kipukohdat.

Niin kaupunginjohtaja kuin myös kaupunginhallitus on tehnyt hyvää työtä vaativassa taloudellisessa tilanteessa ja taloustoimikunta jatkaa työtään pitkän aikavälin talousohjelman parissa. Varsinaiset huomioni liittyvätkin tähän pitkän aikavälin työhön, koska yhdellä budjetilla on vain rajallinen mahdollisuus tehdä muutoksia talouden rakenteisiin.

Kaikkein isoin uhka kaupungin talouden kehitykselle on yhdistelmä, jossa kaupungin veto- ja pitovoima eivät kasva ja tulokehitys heikkenee ja siihen reagoidaan leikkaamalla kuntalaisten peruspalveluista aiheuttaen säästöjen sijaan kasvavia kustannuksia. Tämä synnyttää näivettymisen kierteen.

Tämän vuoksi yritän itse pohtia ja kannustan kaikkia muitakin pohtimaan kolmea asiaa:

  1. Miten kaupunki voi poiketa muista kaupungeista veto- ja pitovoiman osalta ja minkälaisia mahdollisuuksia vastasyklinen investointipolitiikkaa tai erilaiset rahastot tähän työhön tarjoavat? Hippos on hyvä esimerkki.
  2. Miten estetään se, että säästöt siirtyvät budjetissa toisen menoluokan kasvaneiksi kuluiksi? Nuorten talo ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden hoitoprosessin kehittäminen on hyvä esimerkki.
  3. Miten lisätä kaupungin tulopohjaa panostamalla tuottavan elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseen? Elinkeinoyksikön aktivointi on hyvä esimerkki, ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela nosti asian hyvin esiin omassa puheenvuorossaan. Kiitos siitä.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020