Yksi laitoshoitoon sijoitettu lapsi maksaa kunnalle yli 90 000 euroa vuodessa. Järkevintä kunnille olisi investoida lastensuojelun avohuollon resursseihin, sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ja lasten ja perheiden ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin.

Lastensuojelun sijaishuolto muodostaa yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa suurimmat sote-menojen kustannukset. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on varmasti meille jokaiselle kuntapäättäjälle tuttu haaste, johon ei päästä kuntayhtymämallissa suoraan puuttumaan, mutta lastensuojelun oikea-aikainen ja oikein kohdennettu resursointi on asia, johon kunta ja me päättäjät voimme suoraan itse vaikuttaa.

Mitä paremmin lakisääteiset palvelut hoidetaan ja resursoidaan, sitä vähemmän niistä koituu kustannuksia.

On haaste, että kuntien onnistumisten vertailu typistyy kuntatalouden tunnusluvuissa etenkin vuosikatteen ja poistojen osalta. Vähättelemättä taloudellisten tunnuslukujen merkitystä väitän, että kunta-autoa ajetaan lyhyet valot päällä.

Rakennus- ja infrahankkeissa on kyllä pitkät päällä, mutta samanlaista otetta tarvittaisiin yhä enemmän niin sanottuihin inhimillisiin investointeihin, joilla pystytään hillitsemään kustannusten kasvua ja lisäämään kuntien pito- ja vetovoimaa, joka puolestaan on yritysten elinvoiman ehto ja edellytys.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020