Palveluverkkoa tutkittaessa on muistettava ottaa huomioon myös muut kuin taloudelliset seikat.

Hyvät, kattavat ja laadukkaat lähipalvelut lapsiperheille ovat osa pitovoimaa. Jos nyt päätämme karsia neuvolaverkostoa, pitää samalla myös huolehtia hyvistä julkisista yhteyksistä uusiin neuvoloihin. Tämä ei tarkoita vain olemassa olevaa bussireittiä vaan myös riittävää vuorotiheyttä. Lisäksi pysäkkien ja bussikaluston pitää olla esteettömiä, jotta kulku bussiin ja bussista pois sujuu mahdollisimman mukavasti ja kätevästi myös rattaiden ja vaunujen kanssa.

Ihmisten hyvinvointia ei mitata vain verenpainetta tai verensokeria mittaamalla. Hyvinvointi on myös sosiaalisia suhteita, kanssakäymistä muiden kanssa. Esimerkiksi vanhusten yksinäisyys ja siitä johtuvat mielenterveysongelmat ovat yllättävän yleisiä. Toimivat lähipalvelut ovat yksi tapa torjua yksinäisyyttä: hyvinvointi- ja päiväkeskukset mahdollistavat myös sosiaalisia kontakteja. Jos nyt päätämme karsia ikääntyneiden palveluverkostoa, pitää samaan aikaan myös huolehtia toimivista ja laadukkaista kuljetuspalveluista niin, että palvelujen pariin on jatkossakin helppo päästä. Kotiin annettavat palvelut ovat hyviä ja kannatettavia, mutta ne eivät korvaa kiireettömiä sosiaalisia kontakteja.

Puheenvuorot kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020