Luonnon monimuotoisuus hupenee hälyttävää tahtia myös Suomessa. Tämä johtuu ihan arkisista tapahtumista ympärillämme: esimerkiksi metsien käytöstä ja rakentamisen vaikutuksista.

Lähes puolet Suomen luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi, esimerkiksi noin 75 % metsäluontotyypeistä ja yli 50 % suoluontotyypeistä. Maailmanhistorian kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä ihmisen aiheuttamana, ja tämä koskee muös Jyväskylää, vaikka mittakaavaa on ehkä vaikea hahmottaa.

Kaupungit ja kunnat ovat osaltaan vastuussa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Kaupungin strategian mukaisesti Jyväskylän tulee käyttää luonnonvaroja harkiten ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Aloitteessamme esitämme keinoja ja uusia toimintamalleja tähän.

Aloitteemme vastauksessa on muutamia asioita, joiden takia esitän sen palautusta takaisin valmisteluun. Ensinnäkin Jyväskylän Metsäohjelman laadinnan kantavana tekijänä on ollut se, että se perustuu parhaimpaan mahdolliseen tietoon. Metsien suojeluaste perustuu kansainväliseen luonnon monimuotoisuuden pysäyttämistä koskevaan sopimukseen, johon myös Suomi on sitoutunut. Sopimuksen tavoitteena on ollut, että 17% metsistä olisi suojelualueita vuoteen 2020 mennessä. Tähän olemme siis metsäohjelmassa nyt päässeet, mutta luonnon monimuotoisuuden väheneminen ei ole pysähtynyt.

Jotta pystyisimme hillitsemään monimuotoisuuskatoa ja estämään lajien sukupuuttoa, on YK ja EU esittäneet suojelupinta-alan vähittäismääräksi 30%. Tämä tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tässä on suuri epäkohta Jyväskylän metsäohjelmaan nähden: emme millään voisi saavuttaa tällä nykyisellä ohjelmalla tuota tavoitetta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toimintaympäristö ja tietopohja on siis tältä osin muuttunut, ja tähän pitäisi löytyä kymmenen vuoden aikana valmiutta vastata. Näin ei nyt ole

Harmillista on myös se, että Jyväskylän luonnonsuojeluohjelma, jollaista ei siis tällä hetkellä kaupungilla ole, aloitettaisiin vastauksen mukaan vasta lähivuosina, vaikka resurssiviisausohjelman toimenpiteiden mukaan sen valmistelu piti aloittaa jo tänä vuonna. Vastauksesta puuttuu myös viherkertoimen ja puutaseen sidos AVOin kaupunkiympäristöpolitiikka -ohjelmaan, jossa ne molemmat mainitaan. Lisäksi keskustan vihersuunnittelun toimintatapoja tulisi linjata myös valmisteilla olevassa keskustan laatukäsikirjassa, eikä sitä mainita vastauksessa lainkaan.

Edellä mainituista syistä esitän, että vastaus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020