Yle uutisoi viime viikolla, että Turussa rakennusvalvonta pyrkii nopeuttamaan lupaprosesseja uuden toimintamallin avulla. Käyttöön tulee malli, jossa rakentamisen osapuolet vievät hanketta eteenpäin yhdessä eriytyneen työnjaon sijaan. Tavoitteena on lyhentää käsittelyyn kuluvaa aikaa ja helpottaa käsittelyä.

Jyväskylässä kaupunginhallitus pohti vastaavaa omassa talousarviokäsittelyssään. Jo kaupunginjohtajan esityksessä ollutta tekstiä ”Yritysasiakkaiden palveluiden kehittäminen on käynnissä lupapalveluista yritysneuvontapalveluihin” haluttiin terävöittää kirjaamalla kaupunkirakennepalvelujen kohdalle virke ”Tuetaan kaupungin elinvoiman kasvamista kehittämällä liike- ja työpaikkarakentamisen lupaprosesseja proaktiivisemmiksi asiakaslähtöisempään ja hankkeita edistävämpään suuntaan”.

Iso työmäärä, vaativat luvituskohteet sekä rekrytointihaasteet ovat olleet rakennusvalvonnalle leimaavia viime vuosina. Tästä huolimatta rakennuslupien käsittelyajat ovat Jyväskylässä olleet kohtuulliset niin omakoti- kuin ammattirakentajillakin. Tästä iso kiitos rakennusvalvonnan työntekijöille ja kaupunkirakenteen toimialalle. Rakennusvalvonnan tulee edelleen voida kehittää toimintaansa ja kuulla niin kentältä tuleva palaute kuin myös tunnistaa ja poistaa pullonkaulat. Luvituksen vieminen joustavampaan suuntaan on tärkeää. Sujuvammat prosessit, joissa ohjaukseen pystytään panostamaan riittävän tarkasti ja oikea-aikaisesti, nopeuttavat hankkeita ja vähentävät työlästä jälkiparsimista kaikilta osapuolilta.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020