Kuten olemme FCG:n [Finnish Consulting Group Oy] ansiokkaasta analyysista kuulleet, vertailukaupunkeihin nähden Jyväskylän tulopohja on heikommalla tasolla; meillä on suhteellisen paljon pienituloisia ja yhteisöverotuottomme ovat alhaiset.

Kun taloustilanteemme on erityisesti koronan vuoksi nyt vaikea ja talousarvioesityksessä on kipeitäkin leikkauksia mukana, on tärkeää katsoa erityisesti sitä, miten voisimme saada Jyväskylän tulopohjaa kestävällä tavalla kasvatettua. Valtuutettu Törmälä jo nostikin erityisesti yhteisöveroasiaa esiin.

Lisäksi itse haluan painottaa, että jotta Jyväskylä olisi jatkossa vielä kiinnostavampi ympäristö yrityksille ja saamme myös uusia yrityksiä sijoittumaan Jyväskylään, on huolehdittava siitä, että meillä on yritysten tarpeisiin sopivia osaajia. Näinä korona-aikoina ja alasta riippuen muulloinkin, on työpaikkoja toki tarjolla liian vähän, mutta tilanteen taas kohentuessa ja toisilla aloilla tälläkin hetkellä, meillä on myös osaajapulaa.

Tunnen itse erityisesti ICT-alan yritysten rekrytointihaasteita. Aika ajoin olemme paikallisen osaajapulan vuoksi menettäneet alan työpaikkoja muihin suuriin kaupunkeihin Suomessa, mutta myös Suomen ulkopuolelle. Käynnistyvä diplomi-insinöörikoulutus tulee auttamaan ICT-alan osaajapulaan. Meillä on Jyväskylässä myös maan ainoa informaatioteknologian tiedekunta – mukaan lukien tällä hetkellä surullisen ajankohtainen ja jatkossa yhä tärkeämpi kyberturvallisuusohjelma – ja tietysti myös muun muassa ammattikorkeakoulussa alan koulutusohjelmat. Tästä osaamisesta, niin ICT-alan kuin muunkin kaupungissa jo olevan osaamisen osalta, tulee pitää kiinni.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyy, että Osaamisen pitovoima -kehitysprojektia ei käynnistetä, panostuksia elinkeinomarkkinointiin vähennetään eikä Jyväskylä edistä osaajien pitovoimaa seudulla samassa suhteessa kuin muut suuret kaupungit. Päinvastoin kuin esitetään, meidän tulee jatkossa kasvattaa panostamme elinkeinotoiminnan tukemiseen ja osaamisen pitämiseen kaupungissa. On syytä etsiä vaikkapa tutkimusyhteistyössä yliopiston ja tietysti yritysten kanssa vaikuttavimmat tavat kasvattaa niin suurten kuin pientenkin yritysten osuutta Jyväskylässä.

Paitsi että osaamisen saatavuus Jyväskylässä on tärkeää yrityksille ja siten kaupungin tulopohjan kohentamiselle, se on tietysti tärkeää myös yksilötasolla. Työ tuo kuntalaisille hyvinvointia, osallisuutta ja ostovoimaa, mitkä kaikki edistävät tietysti myös kaupungin elinvoimaa.

Lisäksi esitän vielä huoleni käynnissä oleviin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen. Siitä huolimatta, että neuvottelut ovat nykyisessä taloustilanteessa ymmärrettävät, olisi syytä välttää tilannetta, jossa kipeät toimenpiteet keskittyvät kaupungin pienituloisiin työntekijöihin. Vastuuta on kannettava laajemmin.

Liisa Kuparisen puheenvoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020