Lämmin kiitos huolellisesti valmistellusta vastauksesta aloitteeseeni.

Aloite varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä oli valtakunnallinen projekti, joka lähti liikkeelle tarpeesta lopettaa suhdeluvuilla kikkailu. Suhdeluvut sekä käyttö- ja täyttöasteet avautuvat hieman heikonlaisesti toisinaan, mutta aloitevastauksessa asia on avattu ymmärrettävällä tavalla: jos lasten laskennallisesta puolittamisesta luovuttaisiin, tarvitsisimme yhteensä 390 varhaiskasvatuspaikkaa lisää. Hintalappu tälle olisi 4,3 miljoonaa euroa.

Jyväskylässä lapsiryhmät muodostetaan laissa määritellyn enimmäismäärän mukaan. Tällöin myös suhdeluvut määritellään päiväkotikohtaisesti – ei lapsiryhmäkohtaisesti. Koko päiväkodin henkilökunnan työvuorot suunnitellaan siten, että mitoitus toteutuu keskimäärin koko päivän aikana. Suhdelukujen päivittäinen ja viikottainen tarkastelu kuuluu päiväkodin johtajien, pedagogisten johtajien ja apulaisjohtajien perustehtävään ja vastuulle. Mielestäni tämä on johtavassa asemassa olevan henkilöstön osaamisen ja työajan tuhlaamista.

Vaikka aloite ei suurien kustannusvaikutusten vuoksi johdakaan toimenpiteisiin, olemme saaneet arvokasta tietoa. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun tämä monimutkainen laskentakaava avataan edes jossain määrin ymmärrettävään muotoon.

Aloitevastauksen perusteella saamme olla ylpeitä jyväskyläläisen varhaiskasvatuksen laadusta, joka näyttää toteutuvan tiukasta talouskurista huolimatta. Me emme saa kuitenkaan tuudittautua siihen, että koska tämän vastauksen perusteella asiat ovat hyvin, näin olisi myös jatkossakin. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on määritelty varhaiskasvatuksen käyttöasteen nosto yhtenä säästötoimenpiteenä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos jossain päiväkodissa ei ole laskennallisesti riittävästi lapsia, heitä täytyy saada sinne lisää. Vaihtoehtoisesti henkilöstön määrää vähennetään, jotta tuohon tavoitteeseen päästään.

Suhdelukukikkailu, josta halusin itse eroon, on monin osin juuri tätä.

Koen, että varhaiskasvatuksen arvostus on noussut, eikä aivan pienimpiä koskevia säästöesityksiä enää näy. Vastavuoroisesti varhaiskasvatuksen puolella tehdään loistavaa työtä tarjoten laadukasta varhaiskasvatusta, mutta pitäen silti kulut hallinnassa.

Luottamus, vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Jyväskylän varhaiskasvatus on osoittanut ansaitsevansa säästöpaineiden sijaan vapautta toimia vastuullisesti. Vaikka emme voi nyt tarjota pienempiä ryhmäkokoja ja laskennallisesti kokonaisia lapsia, voimme osoittaa arvostustamme ja luottamustamme jokaiselle ihmiselle, joka tekee työtä yhteiskuntamme tulevaisuuden hyväksi.

 

Leena Lyytisen puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020