Kun rahat ovat loppu, on vaihtoehtona joko pienentää menoja tai lisätä tuloja. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ottaa hyvin kantaa menojen leikkaamiseen, mutta missä ovat avaukset tulojen lisäämiseksi? Talousarvioesityksessä on tähän kiinnitetty liian vähän huomiota. Aiemmin syksyllä Eero Laesterän valtuustolle esittelemän alustavan raportin mukaisesti palvelumme on pääsääntöisesti tuotettu kustannustehokkaasti. Viilattavaa on niin laadun tarkoituksenmukaisuuden kuin palvelurakenteidenkin osalta, mutta isojen menojen sijasta ongelmamme on ennen kaikkea liian pienet tulot.

Jyväskylän kaupungin tuloista 60 % on verotuloja. Asukkailta, yhteisöiltä ja yrityksiltä peritään kunnallisveroa, kiinteistöveroa ja yhteisöveroa. Yhteisöverotasomme on suhteettoman heikko. Samoin yrittäjämyönteisyydessämme on kohentamisen varaa siitäkin huolimatta, että EK:n kuntarankingissa sijoituksemme on viime vuosina parantunut.

Elinvoimaan panostaminen on muutakin kuin kaupungin omat investoinnit tai Hippos. Kaupungin elinvoima on myös yritysten elinvoimaa. Kaupunki on yhtä elinvoimainen kuin sen asukkaat ja yrityksetkin.

Kaupungin elinkeinoyksikkö ja Business Jyväskylä tekevät hyvää työtä, jota esimerkiksi työttömyyden hoidon osalta esitellään kaupunginhallitukselle säännöllisesti. Tämän lisäksi toivoisin kaupunginhallitukselle säännöllistä raportointia myös elinvoiman edistämisestä. Business Jyväskylän jakamasta yrityspalvelusetelistä on saatu hyvää palautetta. Samoin vastikään luin, kuinka Jyväskylään sijoittunut yrittäjä kehui kaupungin sen eteen tekemiä avauksia. Silti on mietittävä, mitä voitaisiin tehdä enemmän ja mitä tulisi tehdä paremmin. Miten me voisimme saada entistä useamman työttömän töihin, löytää yhä useammalle opiskelijalle harjoittelupaikka ja yhä tehokkaammin vastata yritysten todellisiin tarpeisiin? Mitä voisimme alustana, kohtauttajana ja mahdollistajana toimien tehdä paremmin kaupunkilaisten tulojen kasvattamiseksi ja yritysten menestymisen parantamiseksi?

Raha pitää saada liikkeelle. Olisi aiheellista panostaa vielä enemmän elinvoimaan: resursointeja ja rahoitusta. Tarvitsemme Jyväskylään lisää hyvää talouspöhinää. Yritysten tekemiä avauksia ja investointeja on saatava käyntiin tehokkaammin olivat ne sitten rakentamiseen, työllistämiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä. Meidän täytyy tunnistaa pöhinän tiellä olevat esteet ja auttaa niiden yli. Juuri ne kynnykset, jotka ovat yksittäisellä yrittäjällä viimeisenä vaa’ankielenä siinä, että eteneekö hän suunnitelmassaan vai ei. Kokonaisuuden ja myös kaupungin kannalta useimmiten eteneminen kannattaisi.

Business Finlandin myöntämä energiatuki on hyvä esimerkki toimivasta kynnysrahasta. Se auttaa liikkeelle niitä hankkeita, jotka eivät muuten välttämättä käynnistyisi. Samoin usein se moninkertaistaa aiotun investoinnin arvon luoden moninkertaisesti työtä ja positiivisia vaikutuksia ympärilleen. Tulisiko meidän luoda vastaava Business Jyväskylän kynnystuki?

Antti Törmälän puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020