Kiitos vastauksesta aloitteeseemme. Jyväskylässä on kehitetty äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaan liittyviä palveluita onneksi jo aikaisemmin, mutta laatu ei vastaa vielä sitä tasoa, jolla sen tulisi olla. Tämän vuoksi teimme aloitteen aiheesta, ja tällä hetkellä on meneillään myös valtakunnallinen Äitien vuoro -kansalaisaloite samasta teemasta. Ongelman laajuus on siis tunnistettu myös valtakunnallisesti ja siihen tulee tarttua.

Vastauksessa oli lueteltu ansiokkaasti kaupungin järjestämät palvelut ja tunnistettu myös haasteita, joihin toivottavasti jatkossa on tulossa parannuksia. Esimerkiksi kirjalliset ohjeet lantionpohjan ja erkauman kuntouttamiseen synnytyksen jälkeen eivät useinkaan siirry oikealla tavalla käytäntöön. Myöskään sairaanhoitajan tai lääkärin tekemä jälkitarkastus ei vastaa ammattilaisen eli äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutin tekemää tarkastusta. 

Suurella osalla naisista raskausaika ja synnytyksestä palautuminen tapahtuu onneksi ongelmitta, mutta ne joilla on haasteita, tulee olla oikeus päästä palveluiden piiriin matalalla kynnyksellä. Kyseessä on taas kerran ne kuuluisat ennaltaehkäisevät palvelut, joihin tulee uskaltaa panostaa. Suunta Jyväskylän palveluissa on onneksi oikea, mutta palvelun laatua tulee nostaa edelleen ja palveluviestintää kehittää.

Aloitteen vastauksessa oli tehty kustannusarvio kymmeneen lantionpohjan fysioterapiakertaan, joita emme olleet aloitteessa suoranaisesti edes esittäneet. Aloitteessa sen sijaan kerroimme esimerkin Ranskasta, jossa tilanne on huippuluokkaa ja naisten terveydestä huolehtiminen on sillä tasolla, jolla sen tulee olla myös Suomessa tulevaisuudessa. Olisi ollut hienoa nähdä aloitteen vastauksessa realistisempi arvio asteittaisesta palvelutason nostosta erilaisilla keinoilla. Kaikki keinot eivät edes lisää kustannuksia, vaan ovat toimintatapoihin liittyviä muutoksia.

Kiitos vastauksesta vielä kerran ja toivottavasti palvelut paranevat vaihe vaiheelta myös Jyväskylässä.

[Puheenvuoro valtuustossa 8.6.2020 aloitteesta äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiapalveluista]