Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaikkia valmistelijoita jälleen hyvin kattavasta hyvinvointikertomuksesta.

Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että väestö voi edelleen pääsääntöisesti hyvin niin aikuisissa kuin lapsissa. Positiivista kehitystä on tapahtunut etenkin osallisuuden, yhdenvertaisuuden sekä palvelujen saatavuuden että saavutettavuuden osalta. Myös palveluiden välistä yhteistyötä on pystytty kehittämään edelleen ja suunta on oikea.

Olemme tänä keväänä pidättäneet hengitystämme odottaen ripotellen tulevaa tietoa siitä, kuinka poikkeukselliset olot vaikuttavat nyt ja pitkällä aikavälillä ihmisten hyvinvointiin. Erityistä huolta olemme kantaneet lapsista ja nuorista sekä yleisesti ihmisten mielenterveydestä.

Jyväskylän viime vuoden hyvinvointikertomuksen synkin kohta onkin juuri kuntalaisten heikentynyt mielenterveys. Joka ikisessä ikäluokassa. 

Hyvinvointikertomuksesta käy mm. ilmi, että mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet perheissä, jonka lisäksi mielenterveysongelmat ovat edelleen yksi lastensuojelun asiakkuuden yleisimmistä syistä. Lastensuojelun palvelutarve jatkoi kasvuaan.

Kaikissa nuorten palveluissa (oppilashuolto, nuorisovastaanotto, opiskelu- ja kouluterveydenhuolto) ahdistus- ja masennusoireet on puolestaan yleisin asiakkaaksi tulosyy.

Valtavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi kasvaneet mielenterveysongelmat näkyvät myös yhä voimakkaammin niin sairauspoissaoloissa kuin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä eli täten luonnollisesti myös kuoppana kunnan taloudessa. 

Vihreä valtuustoryhmä haluaakin korostaa, että tunnistaessamme tilanteen vakavuuden jo menneeltä vuodelta, on meidän samalla tiedostettava, että tämän kevään poikkeusolojen myötä lisää haasteita saattaa olla edessä päin.

Poikkeuksellisen heikossa kuntatalouden tilassa, jossa olemme erittäin vaikeiden päätösten edessä, tulee meidän priorisoida jokainen euro mahdollisimman vaikuttavasti ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Meidän ei tarvitse toistaa 90-luvun laman virheitä vaan tunnustetaan etenkin ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden tarpeenmukaisuus vaikeiden aikojen jälkien korjaamisessa.  

Mielenterveysongelmien kasvu ei ole yksin Jyväskylän haaste nyt eikä tulevaisuudessa.

Olemme kaupunkina osaltamme pyrkineet vastaamaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen hyvin napakasti ja monialaisesti. 

Äitiysneuvoloissa yhä useampi saa tarvitsemaansa psykososiaalista apua. Ahdistuksen ja masennuksen hoitoa on vahvistettu kouluttamalla henkilöstöä laajasti läpi palveluiden ja toimialojen. Lyhytterapiaan tarkoitettu kehuttu IPC-menetelmä on otettu laajasti käyttöön kaupungissa ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoriresurssia on vahvistettu kuluneiden vuosien aikana määrätietoisesti.

Vihreä valtuustoryhmä uskoo, että hyvässä yhteistyössä pystymme edelleen jatkamaan hyvässä vauhdissa olevaa palveluiden kehittämistä sekä viemään asioita eteenpäin niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävästi myös vaikeimpina aikoina.

[Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 8.6.2020 v. 2019 hyvinvointikertomuksesta]