Vuoden tilinpäätöksen isoimmat asiat lienevät kaikkien tiedossa. Niin kuin on jo todettu, teimme -31,2 miljoonaa euroa alijäämää ja kaupungin taseessa enää vain 19,9 miljoonaa euroa ylijäämäkertymiä, joka on pieni Jyväskylän talouden kokoon nähden. Tämän takia kaupungin taloudessa ei ole enää juuri liikkumavaraa tai riskinsietokykyä.

Tästä syystä taloustoimikunta päätettiin perustaa valmistelemaan taloussuunnitelmaa, joka nyt koronakriisin iskiessä on entistäkin tärkeämpää.

Tähän on myös tarkastuslautakunta ottanut kantaa vuoden 2019 arviointikertomuksessa, jossa se pitää välttämättömänä, että talouden tasapainottamistoimiin ryhdytään välittömästi.

Vuonna 2019 tehtiin kuitenkin muitakin merkittäviä päätöksiä kuin vain talouteen liittyviä. Hyväksyimme päivitetyn resurssiviisausohjelman, jossa on muun muassa kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet: Jyväskylän tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Myös Linkki tulevaisuuteen 2030 joukkoliikenteen kehittämisohjelma hyväksyttiin, joka osaltaan jouduttaa päästövähennyksienkin toteutumista.

Viime vuonna Jyväskylän kävi myös neuvotteluja päästäkseen MAL-sopimuksen piiriin ja molemmat ohjelmat ovat hyvänä pohjana tähän, varsinkin seudullinen joukkoliikenneohjelma, joka osoittaa seutukuntien hyvää yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämisen osalta.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa esittää kiitokset viranhaltijoille ja kanssapäättäjille viime vuodesta, vaikka tilanne on vaikea. Haasteita on tulevaisuudessa, kuten olemme tänään kaupunginjohtajan talousselonteostakin kuulleet. Talouden tasapainottamistoimet tulevat vaatimaan meiltä puhallusta yhteiseen hiilineutraaliin hiileen, ja toivon, että tahtoa siihen löytyy meiltä kaikilta.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

[Ryhmäpuheenvuoro 8.6.2020 valtuuston kokouksessa]