Kaupungit ja kunnat ovat osaltaan vastuussa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Kaupungin strategian mukaisesti Jyväskylän tulee käyttää luonnonvaroja harkiten ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Maailmalla ja Suomessa on kehitetty uusia luonnonsuojelutoimenpiteitä, jotka soveltuvat hyvin myös Jyväskylään, kuten ekologinen kompensaatio, viherkerroin ja puutase.

Luonnon monimuotoisuus hupenee hälyttävää tahtia, jolloin uusia toimintamalleja tarvitaan. Lähes puolet Suomen luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi, esimerkiksi noin 75 % metsäluontotyypeistä ja yli 50 % suoluontotyypeistä on uhanalaisia. Uhanalaisia lajeja on Suomessa jo lähes joka kolmas. Maailmanhistorian kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä ihmisen aiheuttamana, myös Suomessa.

Jyväskylän kaupungin valmisteilla olevassa luonnonsuojeluohjelmassa tulee määrittää kaupungin hallinnassa olevien luontotyyppien määrä ja ottaa ne huomioon maankäytössä. Uhanalaisille luontotyypeille ei tule sallia rakentamista tai muuta niiden tilaa heikentävää toimintaa. Ekologinen kompensaatio, eli luontohyvitys, tulee ottaa käyttöön, kun luontotyyppejä hävitetään pysyvästi esimerkiksi rakentamisen tieltä. Luontohyvitys voidaan tehdä esimerkiksi ennallistamalla jo heikentyneitä elinympäristöjä niin, että Jyväskylän luonnon tila ei kokonaisuudessaan enää heikkene (no net loss -periaate). Metsien käytössä tulee varautua päivittämään metsäohjelma vastaamaan YK:n uusia suosituksia suojeltavien alueiden pinta-alasta (nosto 17%:sta 30%:iin).

Täydennysrakentamisen alle jää välillä myös kaupunkivihreää. Viheralueiden, ja erityisesti puiden, säilyttämiseksi ja lisäämiseksi asemakaavoitetuilla alueilla tulee ottaa käyttöön viherkerroin ja puutase. Viherkertoimen käytöstä on hyviä esimerkkejä muun muassa Tampereen kaupungista ja molemmat toimenpiteet olisivat Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö -politiikan mukaisia. Puilla ja viheralueilla on iso merkitys asukkaiden viihtyvyyden, luonnon monimuotoisuuden kuin myös ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten, kuten lisääntyneiden sateiden ja kuumien hellepäivien hallinnassa. Viherkerroin ja puutase -työkaluilla kaupunkipuiden ja viheralueiden määrä voidaan helpommin hallita; säilyttää ja asettaa lisäystavoitteita.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylä selvittää yllä olevien toimenpiteiden mahdollisuuden ja ottaa ne käyttöön pian.”

Ilona Helle, Kaisa Peltonen et al