Norolan alueen asemakaava on tärkeä lenkki kestävämmän ja tiiviimmän Jyväskylän kehityksessä. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien sekä pisimmälle edistyneen pyöräbaanan varrelle rakennettava asuinalue mahdollistaa tulevaisuudessa asumisen noin 700 jyväskyläläiselle.

Erityisesti nyt tiukassa taloudellisessakin tilanteessa tämän tyyppinen kaupunkikehitys on erityisen suotavaa. Kaupungin omat investoinnit infraan jäävät malitillisiksi ja toisaalta myös tulevat asukkaat voivat tukeutua monia muita alueita helpommin Linkkiin tai polkupyörään ykkös- tai kakkosauton sijaan.

Valtuutettu Helle nosti kuitenkin esiin tärkeän asian, ja onkin syytä kysyä: ovatko 3 rivitalotonttia ja muutama parkkiruutu tuon lehtoalueen pysyvän tuhon arvoisia? Toisaalta on hyvä miettiä kuinka tuon pienen lehdon luontoarvot säilyvät, kun viereen asettuu 700 uutta naapuria. Koska nuo noin 1 500 kerrosneliömetriä olisi lähes 34 000 m2 kokonaisuudessa varmasti toteutettavissa kaava-alueelle myös toisin. Näillä perustein kannatan kaavan palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 11.5.2020]