Saarenmaan koulun mahdollista lakkauttamista on käsitelty Jyväskylän kaupungin eri toimielimissä syväluotaavasti keväästä 2018 alkaen. Prosessi on ollut poikkeuksellisen osallistava ja moniääninen. On tehty lapsivaikutusten arvioinnit sekä kuultu useaan otteeseen oppilaiden vanhempia ja tiedotettu ahkerasti niin verkossa kuin iltatilaisuuksissakin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä talousarvionsa yhteydessä kirjauksen, että Saarenmaan koulun kouluyksikön toiminta päättyy syksystä 2020 alkaen.

Asia käsiteltiin vielä tämän jälkeen sivistyslautakunnassa noin kuukausi sitten, ja lautakunta enemmistön äänin puolsi edelleen kouluyksikön toiminnan päättämistä.

Nyt elämme tilannetta, jossa Saarenmaan koulun toiminta on toimialajohtajan päätöksellä pyörinyt jo tammikuusta lähtien Savulahden päiväkotikoulun yhteydessä. Päätös perustui Tilapalvelun, työsuojeluvaltuutetun ja ympäristöterveystarkastajan lausuntoihin Saarenmaan koulun sisäilmasto-olosuhteiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä aluehallintoviraston toteuttamaan työsuojelutarkastukseen marraskuussa.

Opetus siirrettiin Savulahden terveisiin ja upouusiin tiloihin oppilaiden ja henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi. 

Viimeisimmät, helmikuussa 2020 tehdyt täydentävät sisäilma- ja kosteusvauriotutkimukset tukevat jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja osoittavat osassa koulukiinteistön rakenteita olevan home- ja lahovaurioita. 

Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan todeta rakennuksen olevan mittavan peruskorjauksen tarpeessa, sisäilman heikon laadun lisäksi. 

Koulun toiminnan jatko edellyttäisi 850 000 euron välttämättömiä korjauksia kiinteistöön.

Tällaisista investoinneista valtuusto ei luonnollisesti ole sopinut, sillä päätimme yhdessä viime keväänä kouluverkkosuunnitelmassa, että Saarenmaan koulusta luovutaan Savulahden valmistuttua.

Jokainen voi päätellä, onko tällaisessa taloudellisessa tilanteessa vastuullista edes harkita noin miljoonan euron laittamista yksikölle, jonka oppilasmäärä on alle 30 oppilasta kuuden vuoden kuluttua ja lähialueelle on rakennettu tuliterä uusi koulu.

Lisäksi, jos koulukiinteistön korjaus päätettäisiinkin toteuttaa, avaisi koulu ovensa aikaisintaan vasta vuonna 2022. Tässä vaiheessa kaikki Savulahden koulussa kaksi vuotta olleet oppilaat eivät todennäköisesti hakisi enää takaisin Saarenmaalle, jolloin oppilasmäärä voisi olla ennustettuakin matalampi. 

Saarenmaan koulun oppilaat olivat jo helmikuussa terveisten perusteella sopeutuneet hyvin Savulahden uusiin tiloihin. Jatkakaamme tästä.

Kun koronan tuomat poikkeusajat toivottavasti ovat hellittäneet kesälomien jälkeen ja kun lapset ovat toivottavasti palanneet kesälomien jälkeen kouluihinsa, on Saarenmaalta tulleiden oppilaiden kohdalla edelleen tärkeää, että koulumatkat ovat järjestetty fiksusti ja jokaisella lapsella olisi mieluisa koulupaikka, jossa on hyvä oppia ja ystäviä läsnä.

Jokainen on viimeistään nyt huomannut, kuinka rakkaita asioita normaalin arkiset koulupäivät ja luokkatoverit voivat olla. 

Toivotan voimaa ja kiitän koko kaupunkimme opetushenkilökuntaa sekä ahkeria oppilaitamme sekä heidän vanhempiaan. 

Kiitos.