Kevään talousarviomuutokset heikentävät tämän vuoden toimintakatetta 1,1 miljoonaa euroa, valtionosuudet alenevat 2,9 miljoonalla eurolla ja uudelleenbudjetoinnit kasvattavat investointimenoja 13,7 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Vuosikate heikentyy 4,1 miljoonaa euroa ja se kattaa poistoista enää vähän yli 92 %. Tilikauden alijäämä on näiden talousarviomuutosten jälkeen -4 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupungin rahoitustarve kasvaa 17,7 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden ja kaupungin lainakannan kasvuksi ennustetaan 45,4 miljoonaa euroa.

Hyvät valtuutetut, valitettavasti nämä alkuvuoden talousarviomuutokset ovat vasta alkua. Koronan vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen vuonna 2020 on arvioitu olevan kymmeniä miljoonia euroja ja se vaikuttaa myös tuleviin vuosiin. Näinä taloudellisesti, kuin myös muutenkin, haastavina aikoina tarvitsemme enemmän kuin koskaan yhteistä tahtotilaa kaupungin palveluiden turvaamiseen ja talouden tasapainottamiseen, vaikka tehtävä tuleekin olemaan vaikea. Tässä kaupunginhallituksen vasta asettamalla taloustoimikunnalla tulee olemaan tärkeä rooli.

Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että voimme edelleen panostaa ennaltaehkäisyyn, tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden ja palveluiden välillä siilojen purkamiseksi ja päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. Mahdolliset leikkaustoimenpiteet eivät saisi osua jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin asukkaisiin. Työllisyyskehitys on saatava mahdollisimman nopeasti nousuun, ja tähän tarvitsemme keinoja ja vaikuttavia toimenpiteitä, niin kaupungilta kuin valtioltakin.

Toivomme myös, että emme vaikeina aikoinakaan unohtaisi kestäviä investointeja, jotka vauhdittavat siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Elvytysinvestoinnit tulisi keskittää ilmaston kannalta suotuisiin hankkeisiin, kuten kiertotalouteen, energiatehokkuuteen, joukkoliikenteeseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

 

Tarvitaan reilua muutosta ja resurssien viisasta käyttöä. Kiitos.