Rakennusala on yksi tärkeimmistä toimijoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50 % raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Lisäksi rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 % energiakulutuksesta sekä 30 % hiilidioksidipäästöistä.

Uudisrakentamisessa Suomessa on jo hienoja onnistumisia nollaenergiarakentamisessa, mutta se ei yksinään riitä. VTT:n analyysin mukaan 80 % rakennuskannasta tarvitsee energiaremonttia lähivuosikymmeninä. Lisäksi kaikkein energiatehottomin osuus, eli noin 15 % kerrosalasta, kuluttaa neljänneksen energiasta.

Suomen hallitusohjelmassa on selvä kirjaus kohti hiilineutraalista yhteiskuntaa ja energiatehokkuutta, eikä tämä onnistu ilman olemassa olevan rakennuskannan korjaamista vähäpäästöiseksi.

Kiinteistöliiton tuoreessa korjausrakentamisbarometrissa sähköautojen latauspisteet nousivat yhä useamman taloyhtiön suunnitelmiin. Kerrostalojen kohdalla latausjärjestelmät nousivat yleisimmäksi korjaus- ja ylläpitotoimeksi tulevalla viisivuotiskaudella. Hallitusohjelmassa asuinrakennuksille määritellyt uudet energia-avustukset tulevat osaltaan kannustamaan asuinrakennusten omistajia korjaamaan rakennustensa energiatehokkuutta mm. kierrättämällä rakennuksen sisäisiä energiavirtoja lämmöntalteenottojärjestelmien ja lämpöpumpputekniikan avulla sekä tuottamaan nykyistä enemmän uusiutuvaa energiaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla. Marraskuun kaupunginvaltuuston kokouksessa Vihreä valtuustoryhmä ajankohtaisesti jätti aloitteen aurinkoenergianhyödyntämisen edistämisestä.

Arvoisat valtuutetut. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:llä on merkittävä rooli kaupunkikonsernissa. JVA:n kiinteistökanta käsittää n. 7 000 asuntoa, joka on noin neljäsosa koko kaupungin vuokra-asuntokannasta. JVA tunnistaa omaa tehtäväänsä ja vastuutaan strategisissa painopistealueissaan ”kohtuuhintaisia monipuolisia asumismuotoja” ja ”elinkaaritehokas ympäristövastuullisuus”.

Vihreä valtuustoryhmä puoltaa kaupunginhallituksen ehdotusta kaikkien päätöskohtien osalta.

Kiitos!

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltustossa 9.12.2019]