Viimeisen muutaman vuoden ajan on ollut ilo seurata, miten tavoitteellisesti ja kunnianhimoisesti joukkoliikennettä on kehitetty. Selkeä johtaminen, tavoite ja mittarit ovat ohjanneet toimintaa tuloksellisesti. Iloksemme olemme myös saaneet huomata, miten hyvät tulokset ja kokemukset ovat kannustaneet panostamaan joukkoliikenteeseen yli puoluerajojen.

Samanlaista kunnianhimoisuutta ja tavoitteellisuutta on toivottavasti luvassa tulevina vuosina myös pyöräilyn edistämisohjelman osalta. Tavoite kaksinkertaistaa pyörällä kuljettujen matkojen osuuden määrä vuoteen 2025 mennessä vaatii selkeää ja kunnianhimoista projektin johtoa sekä vaikuttavia toimenpiteitä.

Tavoitevuosi 2025 tulee pian – vain viiden vuoden päästä, ja tekemistä on vielä paljon. Tämän vuoksi on erittäin hyvä, että kaupunginhallitus lisäsi talousarvioon yksimielisesti kirjauksen siitä, että pyöräilyn edistämisen ohjelman tavoitteille laaditaan laadulliset ja määrälliset mittarit. Kiitos siitä!

Suuri määrä pyöräilyn edistämisen toimenpiteistä ei onneksi vaadi suuria kustannuksia, vaan kyseessä on monissa kohdissa ajattelu- ja toimintatapojen muutoksesta: rakennetaanko reunakiveyksiä vai ei, valitaanko runkolukituksen mahdollistava pyöräteline vai vanhanaikainen telinemalli, suunnitellaanko pyöräväylät sujuviksi vai epäjohdonmukaisiksi jne. 

Useita hyviä pyöräilyn edistämiseen liittyviä toimenpiteitä on jo onneksi tehty, mutta tahtia tulee kiristää. Resurssiviisaan kaupungin tulee tehdä asukkaille mahdollisimman helpoksi valita kestävä liikkumismuoto aina kun mahdollista – oli sitten kyseessä kävely, pyöräily tai joukkoliikenne.

[Puheenvuoro Jyväskylän v. 2020 talousarviokeskusteluun 25.11.2019]