Meillä on nyt hyväksyttävänä Jyväskylän kaupunkiympäristön suunnittelua ja rakentamisen tavoitteita ja periaatteita määrittelevä yhteinen arkkitehtuuri-, viherpolitiikka ja osallisuuspolitiikka. Uuden AVOin kaupunkiympäristö -ohjelman tavoitteena on luoda kaupunkia, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö. Arkkitehtuuri, viheralueet ja ihmisten osallisuus kuuluvat yhteen ja luovat meille kaikille viihtyisän ja elävän kaupunkiympäristön.

Minä sain olla mukana jo vuonna 2002 hyväksymässä Jyväskylän omaa kunnianhimoista arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. Se oli silloin edistyksellistä, sillä olimme ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka sai oman paikallisen arkkitehtuuripolitiikan. Kaupunginvaltuuston päätös oli osoitus yhteisestä halusta nostaa kaupungin arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatua ja siinä me olemme myös onnistuneet. Silloin tavoitteena oli järjestää vuosittain vähintään kaksi arkkitehtuuri- tai suunnittelukilpailua tärkeiksi määritellyistä kohteista. Syksyyn 2018 mennessä Jyväskylässä näitä kilpailuja onkin jo pidetty yhteensä 62. Tosin osa arkkitehtuurikilpailuista oli jo pidetty ennen arkkitehtuuripolitiikan hyväksymistä.

Toivon tämän ohjelman lisäävän ymmärrystä rakennetun ympäristön, rakennusperinnön hoitamisen, rakennussuojelun, kaupunkivihreän ja arkkitehtuurin merkityksestä elämän laadulle. Viihtyisä kaupunkiympäristö on kerroksellinen, mielenkiitoinen ja viihtyisä.

Tärkeä tavoite on myös parantaa kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuuksia ja edellytyksiä osallistua rakennettua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja siitä keskustelemiseen. AVOin kaupunkiympäristö –politiikkaan liittyy myös kaupungin asumisvisio 2025, jossa on luotu suuntaviivat tulevaisuuden asumiselle. Vetovoimainen asuminen perustuu tarjonnan monipuolisuuteen ja alueelliseen tasapainoon. Arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laadun arvioinnin tuleekin olla jatkuvaa.

[Tuija Mäkisen puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 30.9.2019]