Tahdon antaa kiitoksen tarkastuslautakunnalle tehdystä työstä. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta sekä virkahenkilöiden antamia vastauksia ja kokonaisuus on nyt valmis valtuuston käsittelyyn. 

Vaikka elämme jo syys-lokakuun taitetta vuonna 2019, on vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittely tärkeää. Parempi myöhään kuin ei laisinkaan. 

Jotta arviointikertomuksesta saataisiin koko kaupunkikonserniin kaikki mahdollinen hyöty, sanon muutaman ajatuksen tulevaisuuden varalle. 

Jos virkahenkilöiltä halutaan saada selkeitä vastauksia, on suositeltavaa esittää vain suoria kysymyksiä, ei toteamuksia. 

Yksittäisten huomioiden tekeminen on tärkeää, mutta kysyn teiltä, arvon valtuutetut, olisiko kaupungin kehittämisen kannalta vieläkin arvokkaampaa, jos tarkastuslautakunta rajaisi huomionsa muutamiin selkeisiin asiakokonaisuuksiin, jotka saisivat kaupungin viranhaltijoiden jakamattoman huomion. Näin toimitaan esimerkiksi Laukaassa. 

Tämän mallin hyvänä puolena olisi ainakin seuraavat seikat:

  1. Viranhaltijat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä vastausten osalta, joka auttaisi purkamaan vastuualueiden välistä hallinnollista siiloutumista. Tiedämme sangen hyvin, että ihmisten arjen kysymykset eivät mahdu vain yhden palvelualueen lokeroon. 
  2. Arviointikertomus toimisi aikaisempaa enemmän strategisena työvälineenä, joka auttaa kunnan johtoa priorisoimaan kehitystyötä. 
  3. Koko kaupungin johto ja virkahenkilöt saataisiin soittamaan ikään kuin yhteisenä Jyväskylän sinfoniana haluttuja sävellyksiä sen sijaan, että jokainen pohtii nuottii omassa lokerossan. 
  4. Katsoisimme päättäjinä kaiken aikaa isoa kuvaa, joka helpottaa näkemään kaikkien toimenpiteiden suhteen kaupungin strategiaan.