AVOin kaupunkiympäristö –politiikka yhdistää ja päivittää aikaisemmin erilliset Jyväskylän arkkitehtuuri-, viherympäristöt- ja osallisuuspolitiikan kaupunkiympäristön rakentamisessa. On selkeää tuoda nämä yhdeksi ohjelmaksi, koska ne kaikki vaikuttavat samaan: siihen millaista kaupunkia me haluamme rakentaa.

Jyväskylä on ollut edelläkävijä edellä mainituilla osa-alueilla. Me haluamme tehdä, ja teemme, täällä ihmisläheistä kaupunkia, ja ohjelman teemat ja periaatteet ovat erittäin kannatettavia.

Yksi tärkeä osa ohjelmaa on viherympäristöpolitiikka. Kaupunkivihreä, puistot ja muut viheralueet ovat keskeinen osa kaupungin viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Niillä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. AVOin kaupunkiympäristö -politiikassa tämä on tunnistettu hyvin ja toimenpiteinä esitetään monia hyviä, joko jo käytössä olevia tai uusia toimenpiteitä koskien esimerkiksi luontopohjaisia ratkaisuja, viherkerrointa, virkistysalueita ja –reittejä sekä Kehävihreää.

Haluaisinkin kiittää ohjelmaa valmistelleita virkahenkilöitä. Tätä ohjelmaa on ollut ilo puoltaa niin kaupunkirakennelautakunnassa kuin nyt täällä valtuustossa. Tässä ohjelmassa on paljon sellaisia asioita, joista olemme keskustelleet ja nostaneet esille viimeisen kahden vuoden aikana. Kaupunkirakennelautakunta ottikin talousarvioesityksessään vuodelle 2020 yhdeksi strategiaa toteuttavaksi kehittämistoimenpiteeksi kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja elinvoiman parantamisen, jota tehdään muun muassa kaupunkivihreää lisäämällä.

Jyväskylässä on vahvaa osaamista niin arkkitehtuurin, viherympäristöjen kuin myös osallisuuden osalta ja se näkyy tässä ohjelmassa. Kiitos.

[Puheenvuoro 30.9.2019 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaohjelmasta]