Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö -politiikka yhdistää loistavasti arkkitehtuurin, vihersuunnittelun ja osallistamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän kokonaisuuden myötä voi hyvällä omallatunnolla sanoa Jyväskylän oleva aikaansa edellä kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Tulevien vuosikymmenten haasteet liittyvät erityisesti keskusta-alueen kehittämiseen. AVOin kaupunkiympäristö -politiikan periaatteet ovat tärkeitä ohjenuoria myös keskustan täydennysrakentamisessa.

Yhdyn täysin kaupunkirakennelautakunnan päätökseen palauttaa korkeanrakentamisen suunnitelmat uudelleen valmisteluun. Maltillinen täydennysrakentaminen yläkaupungilla on hyvin perusteltua, mutta keski- ja alakaupungille esitetty maltillinen korkearakentaminen olisi ollut uhka keskustan elinvoimalle.

Jotta Jyväskylä edistäisi keskustansa elinvoimaisuutta ja mahdollistaisi sen asukasmäärän kaksinkertaistumisen, samalla kuitenkin turvaten viheralueiden kehittämisen, on asuntoja syytä rakentaa enemmin päällekkäin kuin vierekkäin.

Samalla erityisesti matalampien rakennusten kattoja on tulevaisuudessa tärkeä hyödyntää niin viherrakentamisen kuin aurinkoenergiankin näkökulmista. Tähän soveltuvat osittain myös tornitalojen seinäpinnat.

Jyväskylä on kautta historiansa tunnettu myös arkkitehtuuristaan. Tämän perinteen on jatkuttava myös tulevaisuudessa. Arkkitehtuurikilpailuihin tukeutuvat korkeanrakentamisen projektit keski- ja ala-kaupungilla ovat osa tulevaisuuden Jyväskylää, joka on strategiansa mukaisesti ROHKEASTI aikaansa edellä.

[Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.9.2019 AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaohjelmasta]