Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään. Päästöistä merkittävä osa syntyy tieliikenteessä, missä suurin päästölähde on henkilöautoliikenne. 

Vähäpäästöisen, kestävän liikkumisen kulkutapaosuutta tulee kasvattaa. Jyväskylässä kevyen liikenteen edistäminen ja pyöräbaanat, joukkoliikenteeseen systemaattinen panostaminen nyt käsittelyssä oleva Joukkoliikenteen tulevaisuusohjelma 2030 kärkenään sekä biokaasun paikallisen tuotannon kehittäminen ovat olleet merkittäviä paikallisia toimia liikenteen päästöjen pienentämiseksi.

Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelma esittää vastauksia siihen, millaisia joukkoliikennepalveluja Jyväskylän seudulla olisi järkevää tarjota tulevaisuudessa sekä miten tuleviin toimintaympäristön muutoksiin ja ilmastopolitiikan haasteisiin meidän tulisi paikallisten liikenneratkaisujemme osalta vastata. Ohjelman tavoite on kunnianhimoinen: vuoteen 2030 mennessä yli puolet jyväskyläläisistä liikkuu kestävästi ja vuosittaiset bussimatkamäärät tuplataan nykyisestä 7,5 miljoonasta 15 miljoonaan.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kehittämistoimia monella osa-alueella: maankäytön ja joukkoliikenteen tiivistä yhteistoimintaa, liikkumispalveluiden parantamista, joukkoliikenteen tarjonnan kasvattamista, edullisia lipputuotteita sekä tie- ja katuosuuksien suunnittelua joukkoliikennelähtöisesti. Näiden lisäksi muutoksia tarvitaan myös käyttäjissä: yhä useamman kaupunkilaisen tulee haluta käyttää linkkiä oman auton sijaan. Uskon, että silloin kun linkillä liikkuminen on kätevää, nopeaa, täsmällistä ja edullista, linkki on helppo valinta.

Hyvät valtuutetut, minäkin olen joukkoliikenteen käyttäjä. En ole aina ollut. Olen kasvanut kulttuuriin ja tapoihin, missä oma auto on ainut keino liikkua. Laskin, että tähän mennessä olen ehtinyt hankkia toistakymmentä omaa autoa. Viime keväänä ostin ensimmäisen Waltti -korttini. Tein päätöksen luopua talouden toisesta autosta, halusin kokeilla voiko B-vyöhykkeellä asuva lapsiperhe pärjätä yhdellä autolla.

Ihan hyvin on pärjätty. Ja nyt tavat, joilla Jyväskylän joukkoliikennettä ollaan tulevaisuusohjelman mukaisesti kehittämässä, saavat jyväskyläläiset pärjäämään liikkumisen ratkaisujen osalta entistä paremmin. Edullisemmat hinnat, tiheämmät liikennöintivälit, digitaaliset palvelut mm. aikatauluseurassa ja lippukaupassa, sujuvammat matkaketjut liityntäpysäkit, kaupunkipyörät ja työpaikkojen yhteiskäyttöautot sekä sähköpyörät mukaan lukien aiheuttavat sen, että minäkään en ole palaamassa kahden auton taktiikkaan. Lisäksi on syytä muistaa, että hyvin toimiva joukkoliikenne helpottaa myös autoilevien arkea: katu- ja pysäköintitilaa vapautuu enemmän niille, joille auton käyttö on välttämätöntä.

Hyvät kuulijat, haluan kiittää Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatimiseen osallistuneita viranhaltijoita, päättäjiä ja muita panoksensa antaneita. Laadittu ohjelma on kattava ja perusteellinen. Ohjelma vastaa selkeästi, millä keinoin asetetut tavoitteet on kustannustenkin kannalta tehokkainta saavuttaa ja miksi joku muualle ideoitu ratkaisu ei ole meille se järkevin.

Arvoisat valtuutetut. Haluamme tehdä päätöksiä, joilla on tuntuvia vaikutuksia kaupunkilaisten arkeen. Tämä on sellainen. Meidän tulee päätöksillämme rakentaa Jyväskylää toimintoineen ja liikenneratkaisuineen sellaiseksi, missä paras tapa toimia ja kätevin tapa liikkua on myös ympäristöä kaikista vähiten kuormittava.

Hyvät päättäjät, esitän että hyväksymme Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelman. Esitän myös, että muistamme ohjelman sisällön ja merkityksen työskennellessämme tulevien vuosien talousarvioiden parissa. Ilman rahaa tämäkin ohjelma on vain selvitys muiden joukossa.

Kiitos!

 

[Joukkoliikenteen tulevaisuusohjelma 2030 -puheenvuoro 30.9.2019]