Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040 on sekä visio että toimenpideohjelma.

Sen johtoajatus on luoda tiekartta kohti sosiaalisesti, taloudellisesti että ekologisesti kestävää kaupunkia ja kuvata meidän omassa päätäntävallassa olevat keinot saavuttaa asetetut tavoitteet.

On täysin aiheellista katsoa myös tätä ohjelmaa kriittisesti ja esittää kysymyksiä, mutta tahdon muistuttaa yhdestä asiasta, kaikella kunnioituksella.

Näkemyksemme siitä, mikä on ja mikä ei ole mahdollista, pohjautuu hyvin isolta osin kokemuksiimme jo eletystä elämästä.

Kun rakennamme tulevaisuutta, monet asiat saattavat tämän hetkisen ymmärryksemme valossa tuntua yhtä kaukaisilta kuin tulevaisuus itsessään.

Silloin on hyvä palauttaa mieliin, miten monet tässä ja nyt vaikuttavat asiat tuntuivat vielä hetki sitten etäisiltä, vaikeasti hahmotettavilta ja jopa ei-toivottavilta.

Päättäjien tärkein tehtävä on hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja luoda osaltaan ymmärrystä ympärilleen siitä, mitä olemme tekemässä, miksi, miten ja millä vaikutuksilla.

Tämän päivän päätökset ovat huomisen todellisuutta. Tällä päätöksellä huominen on kestävämpi, fiksumpi ja muutoksessa mukana oleva, meille kaikille.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 10.6.2019 Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan]