Jyväskylän kaupunkistrategian yksi kärki neljästä on resurssiviisaus jo toista valtuustokautta. Kaupunki on ollut edelläkävijä tällä näkökulmalla ja tehnyt strategisesti viisaan päätöksen: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonvarojen käyttö ovat megatrendejä ja muutosajureita, joihin kuntien ja varsinkin suurten, kasvavien kaupunkien tulee vastata – ennemmin tai myöhemmin.

Jyväskylän resurssiviisausohjelman päätavoitteiden; jätteettömyys, päästöttömyys ja ylikulutuksettomuus, saavuttamista on tässä päivitetyssä ohjelmassa aikaistettu vuoteen 2040. Samalla kaupungin hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2030, mikä on todella hieno asia.

Rakennettu ympäristö tuottaa yli kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä ja suurimmissa kaupungeissa asuu yli puolet maan väestöstä. Kaupunkien kaavoitus-, liikenne- ja energiaratkaisut, ruokapalvelut sekä julkiset hankinnat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jyväskylän resurssiviisausohjelma on se työkalu, jolla rakennamme hiilineutraalia ja samalla viihtyisää ja vetovoimaista kaupunkia nykyisille ja uusille asukkaille. Tämä ohjelma on kaupunkipolitiikan ytimessä.

Olin todella iloinen, kun kaupunki otti yhdeksi edunvalvontakärjekseen MAL-sopimusmenettelyyn pääsyn, se oli strategisesti merkittävä päätös. Ja nyt se on lähempänä kuin koskaan, uuden hallitusohjelman mukaan sopimusmenettelyä voidaan laajentaa uusille kaupunkiseuduille. MAL-sopimuksen kautta voidaan edistää kestävästi kaupunkiseutujen kasvua ja sen avulla Jyväskylä voisi toteuttaa erityisesti Resurssiviisas Jyväskylä –ohjelman tavoitteita.

Resurssiviisas Jyväskylä –ohjelmaan on koottu useita eri ohjelmia yhdeksi kokonaisuudeksi, joka selkeyttää tavoitteiden ja toimenpiteiden läpileikkaavaa luonnetta. Erityisen iloinen olen myös siitä, että resurssiviisausohjelmaan on lisätty luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö, joka tuli uutena asiana myös kaupunkistrategiaan, kun sen toissa syksynä päivitimme. Jyväskylä on sen kautta saamassa esimerkiksi vihdoinkin luonnonsuojeluohjelman, jonka laadinta toimenpideohjelman mukaan käynnistetään jo tänä vuonna.

Lopuksi haluan sanoa vielä kiitokset viranhaltijoille ohjelman laadinnasta ja kaukonäköisyydestä. Pidetään huolta, että näihin erinomaisiin tavoitteisiin myös päästään.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 10.6.2019 Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaan]