Positiivista vuoden 2018 tilinpäätöksessä on, että kaupungin talous on kolmatta vuotta tasapainossa. Tämä ei ole itsestäänselvyys, aika monessa verrokkikaupungissamme tulos on ollut alijäämäinen ja velkaantuminen ollut meitä voimakkaampaa. Jyväskylän asukasmäärä kasvaa ja olemme pystyneet tekemään investointeja tulevaisuuteen, esimerkiksi päiväkotien ja koulujen rakentaminen on ollut suunnitelmallista. Toivottavasti myös Hippos2020 –hanke etenee. Toisaalta ikääntyvä väestö ja eteenpäin siirtynyt soteuudistus tuo tosiaan haasteita ja epävarmuutta toimintaympäristöön.

Kiitokset viranhaltijoille ja päättäjille tuloksellisesta vuodesta. Haasteita on tulevaisuudessa, kuten olemme tänään kaupunginjohtajan talousselonteostakin kuulleet, mutta otetaan ne yhdessä vastaan.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kiitos.