Kiitos hyvin tehdystä ja kattavasta liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arvioinnista. Tämä selvitys on hieno alku, jonka pohjalta voimme jatkaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Muutama yksityiskohtaisempi huomio saaduista tuloksista.

On hienoa, että pääsääntöisesti ihmiset eivät ole kokeneet syrjintää liikuntapalveluissa. Saamme olla siitä iloisia. Meidän tulisi kuitenkin huomata, että syrjintää kokeneita ihmisiä on, vaikkakin vähän, ja pyrkiä tilanteeseen, jossa kukaan ei koe syrjintää. On myös huomattava, että emme välttämättä tavoita esimerkiksi kyselyillä niitä ihmisiä, jotka syrjintää ovat kokeneet.

Toisekseen meidän olisi hyödyllistä kerätä tietoa seurojen sukupuolijakaumasta, jotta voimme tarkastella oikean tiedon perusteella, jakautuvatko vuorot ja avustussummat tasaisesti sukupuolten kesken. Kuitenkin kun sukupuolta kysytään, pitäisi aina olla mahdollisuus valita vaihtoehdot ”muu sukupuoli” ja ”en halua ilmoittaa”. Tämän tulisi olla mahdollista kaikissa kaupungin lomakkeissa.

Jatkossa tulee myös kiinnittää huomiota siihen, miten binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat ihmiset kokevat tasa-arvon toteutumisen liikuntapalveluissa. Konkreettisena esimerkkinä vaikka se, mihin pukuhuoneeseen mennä jos ei koe olevansa mies eikä nainen.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 10.6.2019 liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arvioinnista]