Jyväskylän on järkevää liittyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmän osalta laajempaan konsortioon, kun nykyinen järjestelmä tulee elinkaarensa päähän. Yhteistyö neljän sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän kanssa mahdollistaa riskien jakamisen ja kustannustehokkuuden tavalla, joka ei olisi mahdollista yksin toimiessa.

Touko Aalto.

Uskon, että edellä mainituista asioista suurin osa meistä voi olla yhtä mieltä.

Mutta pyydän vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1.Onko tulevaan järjestelmään mahdollista integroida muun muassa Jyväskylässä kehitettäviä terveysteknologian palveluita helposti ja kohtuullisilla kustannuksilla ja houkutella sitä kautta myös kansainvälisiä investointeja Jyväskylään. Suomeksi sanottuna, voiko järjestelmää kytkeä lisäosia?

2.Miten tulevan järjestelmän osalta voidaan välttää sekä ylihinnoittelu sekä tyhjästä laskuttaminen

Kysyn näitä kysymyksiä, koska pelkään että tulevan tietojärjestelmä on jo valmiiksi vanhanaikainen ja se perustuu vain asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietoturvalliseen säilyttämiseen sen sijaan, että järjestelmä voisi saada huomattavasti enemmän irti. Olennaista on nimenomaan koko tapamme ajatella asiasta.

Onko kyseessä vain pakollinen asia, joka pitää hoitaa järkevästi vai onko kyseessä asia, joka tarjoaa myös paljon uusia mahdollisuuksia.

Elämme keinoälyn, robotiikan, digitalisaation ja big datan aikaa ja maailma muuttuu ympärillämme nopeammin kuin kukaan meistä osaa edes ajatella. Siksi olisi syytä ajatella sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä toiminta-alustoina, joiden yksi, mutta ei ainoa, tehtävä on potilastiedon turvallinen säilyttäminen.

Kun puhutaan potilastietojärjestelmän kilpailutuksesta, kaiken jo edellä sanotun voi ottaa huomioon edellyttämällä avoimia rajapintoja sekä julkista tietorakennetta. Myös laki viranomaisten tietojenkäsittelystä velvoittaa avoimiin rajapintoihin.

Kun tilaamme ja sitoudumme johonkin järjestelmään, on hyvä tietää, mitä olemme tilaamassa ja mihin olemme sitoutumassa.

Jos on mahdollista valita vanhan järjestelmän päivittämisen ja kansanterveyden, kansantalouden ja potilastyytyväisyyden näkökulmasta fiksumpi lähestymistapa, pidän hyvänä vähintäänkin keskustella asiasta.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 13.5.2019]