Puurakentamisesta puhuttaessa haluan vielä palataa Kortepohjan hankesuunnitelmaan ja sen liitteisiin, siellä oli nostettu mainioita asioita vertaillen niin puuta kuin betoniakin. Kortepohjan osalta haluan kiittää Tilapalvelua hyvin laaditusta hankesuunnitelmasta ja perusteellisesti toteutetusta liitteenä olleista selvityksistä laskelmineen.

Antti Törmälä.

Selvitys nosti esille, kuinka käytön aikaiset hiilidipäästöt ovat puurakenteisella betonirakenteista suuremmat johtuen puurakenteisen ulkoseinän huonommasta lämmöneristävyydestä. Toisin sanoen hiilidioksidipäästöjen kannalta kiinteistöjen energiantuotantoratkaisuilla on jopa enemmän merkitystä kuin itse rakennusmateriaalin osalta.

Jyväskylän Tilapalvelulla yhdessä muiden Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluvien, erityisesti Jyväskylän Energian kanssa, on halutessaan hieno mahdollisuus toimia kiinteistöjen ja niihin liittyvien energiaverkkojen integraatioiden edelläkävijänä minimoiden hiilidioksidipäästöjä ja optimoiden energiaverkkoja alueellisesti yksittäisiä kiinteistöjä laajemmin.

Tämä evästäköön myös valmisteilla olevaa resurssiviisauden tiekarttaa.

Kiitos.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2019]