Ilona Helle.

Viime keväänä hyväksyimme Hippos 2020 –hankkeen pääperiaatteet. Nyt hanke on edennyt rakennesuunnittelu- ja vuokrausvaiheeseen. Tänään hyväksyttävänä meillä on hyväksyttävänä pääperiaatteiden täsmennykset tilaohjelmaan jalkapallostadionin kattamisen osalta, uutena asiana liikuntatilojen irtaimistohankinnat maksimissaan miljoona euroa vuosittain kahdenkymmenen vuoden ajan sekä päivitetty arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen.

Vihreä valtuustoryhmä on tutustunut nyt päätettävänä oleviin Hippos2020- hankkeen pääperiaatteiden täsmentämisen asiakohtiin Vihreä valtuustoryhmä ja suhtautuu hankkeeseen edelleen myönteisesti.

Jalkapallostadionin kattaminen toisi sille lisää vuosittaisia käyttökuukausia, ja mahdollistaisi paremmin esimerkiksi leirityksien järjestämisen ja nostaisi siten sen tuottavuutta verrattuna avostadioniin. Vaikka kattaminen on lisäkustannus, niin hankkeen rakentamisen kokonaishinta ei ole nousemassa aikaisemmin esitetystä.  ja saisimme. Voimme hyväksyä tämän tilaohjelmaan esitetyn muutoksen, joka mahdollistaa Suomen ensimmäisen ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan katetun jalkapallostadionin Jyväskylään.

Toinen asia, josta nyt päätetään, on kaupungin investoinnit tilojen liikuntavälineistöön. Hankkeen kokonaiskannattavuutta on laskenut kiinteistöveroarvion tarkentuminen puolesta miljoonasta eurosta 1,8–2,1 noin kahteen miljoonaan euroon, jolloin kaupungin vuosittaiset tulot myös samalla nousevat. Urheilu- ja liikuntaseurojen käyttöön tulevien tilojen irtaimiston investoinnit hankinnat, kuten yleisurheilu- ja voimistelutelineet sekä erikoismatot, myös vaikuttavat käyttökustannuksiin ja siten hankkeen kannattavuuteen. Tässä valossa neuvottelutulos, jossa kaupunki sijoittaisi omalta osaltaan vastaisi liikuntatilojen olosuhteista liikuntavälineirtaimisto, on vihreän valtuustoryhmän hyväksyttävissä vihreän ryhmän kannalta.

Laskelma hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen on tarkentunut ja se on hieman kohentunut edellisestä arviosta, mikä on tietenkin hyvä asia. Vihreä valtuustoryhmä suhtautuu hankkeeseen edelleen myönteisesti pääperiaatteiden täsmennystenkin osalta. Hankkeessa on kuitenkin vielä paljon ratkaisemattomia asioita kuten Management-liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja toteutustapa.

Irtaimistoihin investointi herättää kysymyksen, mikä kaupungin roolin pitäisi olla tulevassa management-toimintamallissa? Vihreä valtuustoryhmä vaatii kaupunginhallitukselta hyvää ja huolellista edunvalvontaa myös hankkeen tulevissa yhtiö- ja osakassopimusneuvotteluissa. Odotamme myös merkittävää panostamista joukkoliikenteen palvelutasoon osana Hippoksen alueen liikenne- ja pysäköintisuunnittelua.

[Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 4.2.2019 Hippos2020 -hankkeesta]