Nico Holmberg.

Kaupungin talous on ja ei ole hyvällä mallilla. Erikoissairaanhoidon menot ovat, ainakin monelle valtuutetulle, murheenkryyni. Ikävä sanoa, mutta jos kovin moitimme keskussairaalaa, niin silloin kuvaannollisesti moitimme kipsiä, kun jalka on murtunut.

Perusterveydenhuollon korjaaminen toimivaksi lähipalveluksi voi toimia hyvänä keinona hillitä erikoissairaanhoidon menoja. Kun ihmisen terveysongelma saadaan ajoissa hoitoon, tarkoittaa se pienempiä kustannuksia, lyhyempiä sairaslomia, nopeampaa hoitoa.

Sama koskee myös päihde- ja mielenterveystyötä. Nopea interventio nupullaan olevaan ongelmaan helpottaa koko hoitoprosessia oleellisesti, samalla voidaan välttyä pitkiltä sairaslomilta, syrjäytymiseltä ja yhteiskunta välttää myös korkeat kustannukset.

Hyvät Valtuutetut

Olemme tässä salissa useissa puheissa tällä valtuustokaudella ilmaisseet huolta nuorison huumeiden käytön lisääntymisestä. Nyt olisi aika myös siirtyä puheista tekoihin. Sivistys- ja perusturvalautakunnat ovat tässä erityisesti etulinjassa. Moniammatillinen yhteistyö valistuksessa, ennaltaehkäisyssä ja mahdollisen ongelman olevan jo olemassa, nopea interventio. Tämä, jos mikä, on sijoitus tulevaisuuteen. Jokainen menetetty lapsi ja nuori on tragedia niin ihmiselle itselleen kuin myös yhteiskunnalle

Kiitos

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa 26.11.2018]