Jassin Rezai.

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden takaaminen, vanhuspalveluiden vahvistaminen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistaminen ovat arvokkaita asioita, jotta tasa-arvo ja inhimillinen oikeus toteutuvat.

Olen iloinen siitä, että ylämainittuja asioita on otettu huomioon ensivuoden talousbudjetissa.

Miksi Me tarvitsemme lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluja, koska

  1.     ei tarvita raskaampia tukikeinoja
  2.     matalan kynnyksen palvelu, jota lapsiperheet asiakkaina voivat helpommin ottaa vastaan
  3.      pienilläkin tuntimäärillä/kk voidaan tukea asiakkaan aktivoitumista ja yhteiskunnan toimivana jäsenenä toimimista.
  4.     tavoite vahvistaa lapsiperheiden voimavaroja, joten he jaksavat huolehtia itsestään ja ja perheestään ja tämä lista jatkuu.

Me kuntapoliitikkoina, kasvattajina, yhteisöpedagogeina, opettajina, ohjaajina ja valmentajina voimme vaikuttaa toistemme asenteisiin, mutta tärkeintä kasvavien lasten ja nuorten kannalta on luoda tulevaisuutta, jossa lapset ja nuoret ovat pääoma ja voimavara. Yhdessä me voimme tehdä tärkeitä ja järkeviä päätöksiä yhdessä tärkeillä ja järkevillä päätöksillä vodaan vaikuttaa ja pystymme vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Yhteiskunnan tulisi myös huomioida yksilöiden tarpeet sosiaalisissa ympäristöissämme, kuten koulumaailmassa, työelämässä ja harrastetoiminnoissa ja tukea niitä. Olisi hyvä, että toimisimme ymmärtäen sen, että olemme kaikki yksilöitä ja meillä jokaisella on omat halut ja toiveet. Siksi ennaltaehkäisevään varhaiskasvatukseen, lapsiperheiden perhetyöhön ja tukihenkilötoimintaan ennaltaehkäisevän  on satsattavaa ja panostettavaa.

Tänään ei ole sanojen aika vaan tekojen hetki, kyllä me yhdessä voimme muuttaa Jyväskylään suunnan!

[Puheenvuoro Jyväöskylän kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa 26.11.2018]