Irina Tuokko.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen, että kaupunginhallitus on tullut talousarvioesityksessään vielä askeleen vastaan sivistyslautakunnan syksyistä talousarvioesitystä.

Kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen talousarvioesitys kasvattaa palveluihin osoitettuja määrärahoja 2,5 miljoonaa euroa kaupunginjohtajan esitykseen verrattuna. Tästä potista 1,4 miljoonaa osoitetaan sivistyksen toimialalle kasvun ja oppimisen palveluihin.

Määrärahasta 660 000 euroa lautakunta kohdentaa toimialalleen joulukuussa käyttötalousarviota laatiessaan – tämä riittää kattamaan akuuteimmat sopeuttamistarpeet toimialan sisällä. Loput 740 000 euroa puolestaan kohdentuvat subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistoon, joka takaa jatkossa jokaiselle jyväskyläläiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen.

Yhdenvertaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on yksi tämän vuosikymmenen tärkeimmistä päätöksistä Jyväskylässä. Kuten kaikki tässä salissa tiedämme, on leikkausten palauttaminen usein hyvin hankalaa. Olemme käsitelleet valtuustossa sekä sivistyslautakunnassa subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta intensiivisesti noin kolmen vuoden ajan, saaden koko ajan lisätietoa rajauksen laadullisista vaikutuksista.

Olemme laatineet valtakunnallisesti ainutlaatuisen lapsivaikutusten arvioinnin ja saaneet selviä tuloksia siitä, että vuonna 2015 tehty rajauspäätös on ollut perheitä ja lapsia eriarvoistava, lapsen täysipainoisen pedagogisen varhaiskasvatuksen vaarantava sekä perheitä kuormittava ja työn vastaanottamista hankaloittava päätös.

Vaikka meillä on ryhmien kesken edelleen eri näkemyksiä siitä, kuinka rajauksen poisto pitäisi toteuttaa. Olen kuitenkin liikuttuneen iloinen siitä, että nyt jokainen ryhmä on sitä mieltä, että rajaus tulee ylipäänsä poistaa.

Uuden tutkitun tiedon edessä on enemmän kuin sallittua muuttaa mielipidettään. On hienoa, että voimme yhdessä rakentaa aidosti lapsiystävällistä Jyväskylää ja purkaa eriarvoistavia rakenteita aikana, jolloin perheiden sosioekonominen asema uhkaa yhä voimakkaammin määrittää lapsen tulevaisuutta ja koulumenestystä.

Loppuun vielä muutama sana perusopetuksen puolella puhututtaneista ryhmäkoista.

Vuoden 2019 talousarvion kasvun ja oppimisen palveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu, että vuoden 2019 opetusryhmien laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmäkokojen keskiarvo pysyy vuoden 2018 tasolla.

Lautakunnan yhtenä prioriteettina on ollut, etteivät opetusryhmien koot pääse kasvamaan tulevana vuotena ja tämä talousarvio mahdollistaa tavoitteemme.

Kiitos siitä.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa 26.11.2018]