Kaisa Peltonen.

Vihreät kaupunkirakennelautakunnan jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä niin lautakunnan kuin kaupunginjohtajan esitykseen.

Resurssien viisas käyttö on nostettu kaupunkirakenteen painopisteeksi tulevalle vuodelle kaupunkistrategiaa tukevista tavoitteista. Tästä olemme erittäin ilahtuneita. Tavoitteena on tukea eheää kaupunkirakennetta ja kannustaa kestävään liikkumiseen. Kestävän liikkumisen tukemisessa erittäin keskeisessä roolissa on joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn määrien nostaminen.

Lautakunta esitti joukkoliikenteeseen lisämäärärahaa 200 000 euroa, jotta lippujen hintoja voitaisiin alentaa asteittain. Harmillisesti tämä ei sisältynyt kaupunginjohtajan esitykseen. Huomattava lippuhintojen alentaminen vaatisi lisää määrärahaa, mutta tämän määrärahan lisäys olisi ollut jo hyvä alku. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on saatu nostettua myös erittäin ansiokkailla joukkoliikenteen tempauksilla ja kampanjoilla, joita on syytä jatkaa edelleen.

Lippuhintojen alentaminen on seuraava askel, jotta pääsemme verrokkikaupunkien tasolle lippujen hinnoissa. Hintojen alentaminen tulee saada alkuun jo tulevana vuonna. Kysymmekin, onko mahdollista kaupunkirakenteen sisällä siirtää joitain toimintoja myöhäisempään vaiheeseen ja panostaa nyt lippuhintojen alentamiseen? Kyse on arvovalinnoista ja niitä on mahdollista aina tehdä.

Kestävän liikenteen lisäämisen kannalta ilahduttavaa on, että budjettiin sisältyy mm. Yliopistonkadun kehittyminen pyöräkaistojen avulla, uusien pyöräbaanojen rakentaminen sekä vihdoin toteutuva kaupunkipyöräjärjestelmä!

Kestävien liikkumismuotojen edistäminen on paitsi ilmastoteko niin myös säästökeino. Säästöjä on saatavissa mm. terveydenhoidon kustannuksissa, kun saamme ihmiset liikkeelle lihasvoimin ja tämä on erityisesti säästökeino myös ympäristön kannalta.

Myös kuntien on omalla toiminnallaan vastattava ilmastonmuutoksen haasteisiin ja liikenteen päästöjen vähentämiseen. Jyväskylän kaupungin liikenneolosuhteiden kunnianhimoinen kehittäminen tulee vaatimaan joka tapauksessa tulevina vuosina tuntuvia panostuksia joukkoliikenteeseen.

[Puheenvuoro Jyväskylän v. 2019 talousarvioesitykseen 29.10.2018]