Antti Törmälä.

Siitä huolimatta, että kaupunginjohtaja arvioi kuluvan loppuvuoden vielä hieman parantelevan tämän vuoden taloutta, voidaan mielestäni todeta että tämän vuoden osalta jotain meni pieleen. Jos vuoden lähestyessä loppuaan vuosikate kattaa 80 % poistoista, ei olla talouden osalta siinä, missä suunnittelimme olevamme.

Kysymys kuuluu, miten varmistamme, että emme ole ensi vuonna vastaavassa tilanteessa kuin nyt. Viime vuonna tulorahoituksen viimeisiä miljoonia kasattiin kertaeristä isoista osingoista, tänä vuonna ollaan tekemässä samoin osinkojen ja nyt myös Hippoksen maanmyynnin osalta. Valitettavasti joka vuosi ei ole Hippoksen maapohjaa mitä myydä tai osinkoja mitä nostaa, käyttötalouden tulorahoitus on tulevaisuudessa rakennettava kestävämmäksi.

Myös kulubudjetointi on voitava tehdä tarkemmin. Perusturvalautakunnan osalta erikoissairaanhoidossa uudella raamibudjetoinnilla pyritään ensi vuonna estämään nyt toteutuvia ylityksiä. Toivon että myös sivistyslautakunta yhdessä viranhaltijoiden kanssa löytää nykyistä paremmat keinot pysyä budjetissa ja toimia talouden osalta suunnitellummin.

Arvoisat valtuutetut. Osaltani kiitän vilkkaasta keskustelusta tänä iltana, tämä antaa hyviä työkaluja kaupunginhallituksen talousarvioseminaariin ja myöhemmin valtuustolle päätöksen tekoa varten. Se, että Jyväskylän talous on tasapainossa myös vuoden 2019 loppuessa, edellyttää hyvää suunnittelua, seurantaa ja reagointia, ja siihen työhön tarvitaan lautakunnissa ja muissa toimielimissä meitä kaikkia.

[Puheenvuoro Jyväskylän v. 2019 talousarvioesitykseen 29.10.2018]