Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkkoon liittyvät haasteet ovat ylittäneet uutiskynnyksen. Keskustelua tilojen tehokkuudesta on käyty jo viime syksystä. Olemme olleet tietoisia siitä, että tilakapasiteettimme ei riitä vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Vuoden 2018 talousarviokeskustelussa nostettiin esiin varhaiskasvatuksen suhdelukujen nostaminen 1/8, mikä oli ehdotuksena suorastaan absurdi. Tehostamistoimenpiteiden valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, että suhdeluvut ovat kaupungissamme suhteellisen joustava käsite. Olemme saaneet sivistyslautakunnassa vastata AVI:n selvityspyyntöihin suhdelukujen toteutumisesta ja näissä selvityksissä on huomattu, että suhdeluvut ylittyvät paikoin toistuvasti niin meidän säätämästämme 1/7 kuin hallituksen mahdollistamasta 1/8.

Kyse on puhtaasta matematiikasta ja viranhaltijamme tekevät parhaansa niillä resursseilla, joita me heille annamme. Varhaiskasvatuksen osalta tehostamistyö on ollut harvinaisen perusteellista ja se vaikuttaa mm. henkilöstön hyvinvointiin.

Sivistyksen toimialalla paneudutaan yhä enenevissä määrin osallistavaan ennakkovaikutusten arviointiin. Osallistuin itsekin keväällä ajankohtaista varhaiskasvatuksessa –iltaan, jossa keskustelimme myös palveluverkosta. Yhtenä suurimpana ongelmana tuntuu olevan nyt se, että rakennukset rakennetaan pysyviksi maamerkeiksi ja toiminta suunnataan rakennuksiin. Kun rakennuksen ajatellaan seisovan samalla paikalla vuosikymmeniä, ollaan lasten kasvaessa tilanteessa, jossa tilat jäävät vajaakäytölle ja joku toinen alue ruuhkautuu.

Tulevaisuuteen katsova, rohkea ja aikaansa edellä oleva Jyväskylä voisi myös näyttää uutta suuntaa. Entä jos rakennus olisikin se, joka liikkuu sinne missä lapsetkin ovat? Yksinkertaisimmin tämä voidaan hoitaa päiväkotibussien avulla, joista on kokemusta mm. Kouvolassa. Metsäpäiväkotiryhmät ovat myös yksi nopea ratkaisu tilaongelmiin. Täysin uudenlaisia ratkaisuja voitaisiin löytää myös moduulirakentamisesta. Moduulien avulla päiväkoti voitaisiin sijoittaa aina sinne, missä suurin tarvekin on. Voisiko siis tulevaisuudessa siintää aika, jolloin varhaiskasvatuspaikat eivät olisikaan täynnä eikä tilojen käytön tehostaminen huipussaan?

[Vihreä puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 11.6.2018/ Leena Lyytinen: Varhaiskasvatuksen palveluverkosta]]