Aloitteen vastaus on erittäin hyvin perusteltu eikä esteiden poistaminen talvikaudella ole järkevää. Muutama sana kuitenkin pihakatuun liittyvästä viestinnästä, mikä on olennainen osa liikenneturvallisuutta.

On hienoa, että Jyväskylä kokeilee rohkeasti uudenlaista liikennesuunnittelua. Aina kun tehdään uudenlaista liikennesuunnittelua, on haasteena uusien käytänteiden jalkauttaminen kuntalaisille.

Harmillista on, että Jyväskylässä kaupunki olettaa kuntalaisten osaavan kulkea oikein pihakadulla ilman perehdyttämistä. Pyöräkaistojen, pyörätaskujen ja pihakadun kohdalla on toistunut sama haaste uudestaan ja uudestaan. Uudet liikenneratkaisut rakennetaan kaupunkikuvaan ja vasta sen jälkeen pohditaan kuntalaisten informointia ja kouluttamista.

Tällä hetkellä ajokortin ajavat saavat opastuksen pihakadulla ajamiseen ja muihin uusiin liikennejärjestelyihin, mutta muille tieto tulee saada kulkemaan muita reittejä pitkin. Kaupungin vastuulla tulee olla saada uusi tieto kulkemaan ja varmistaa myös, että liikennekäyttäytymisen mallit on sisäistetty – yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Viestintäsuunnitelma tulee tehdä aina uusia liikenneratkaisuja kokeiltaessa ja toteuttaa ajoissa. Onneksi pihakadun osalta tilastot kuitenkin näyttävät hyvälle eli onnettomuudet eivät ole nousseet vaan ennemminkin laskeneet. Liikennekäyttäytymisessä on kuitenkin vielä paljon kehitettävää.

PIhakadun osalta talvikaudella haasteena on ollut huono talvikunnossapito. Tulevina talvina toivottavasti talvikunnossapidon laatu tulee kehittymään, jolloin pääsemme myös tästä ongelmasta eroon ja pihakadun käyttäminen on vieläkin miellyttävämpää.

[Puheenvuoro Pihakadun liikenneturvallisuus- aloitteeseen 11.6.2018 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa]