Kiitos viranhaltijoille taas hyvin tehdystä työstä ja kiitos tärkeän teeman nostamisesta tarkempaan tarkasteluun eli asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden tilan.

Kuten selvityksessä todetaan, väestön sosioekonomiset ominaisuudet ovat jonkin verran kasaantuneet ja alueiden väliset suhteelliset erot syventyneet vuosina 2005-2015. Vaikka Jyväskylässä tilanne ei ole huolestuttava, on piirteitä asuinalueiden kasvavista eroista jo nyt huomattavissa.

Tämän vuoksi on hienoa ja tarpeellista, että asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden tilaa seurataan KymppiR-ohjelman yhteydessä kerran valtuustokaudessa. Suuriin muutoksiin tulee reagoida ennakoiden eikä vasta sitten, kun haasteita on jo päässyt kehittymään jollekin asuinalueelle.

Erityistä huolta tulee kantaa asuinalueista, joihin on keskittynyt keskimääräistä enemmän huono-osaisuutta. Yhtä lailla tulee kantaa huolta myös asuinalueista, joihin on kasaantunut tilastojen mukaan vain pelkkää hyväosaisuutta. Tasavertaisuus ja pienet tuloerot ovat Suomen vahvuuksia ja näin toivon olevan myös meillä Jyväskylässä.

Kaavoitus toimii erojen tasaamisessa tässä yhtenä tehokkaimmista keinoista. Sosiaalista kestävyyttä tulee tarkastella laajasti myös eri osa-alueilla – maankäytössä, terveydenhuollossa, koulutuksessa jne. Toivon vuoropuhelun eri toimialojen välillä olevan aitoa, tiivistä ja avointa. Hyvä on muistaa kertoa tietoa asuinalueiden eroavaisuuksista ja muutoksista eroissa myös meille luottamushenkilöille jo varhaisessa vaiheessa.

[Vihreä puheenvuoro 11.6.2018 KymppiR2018 -ohjelmaan Jyväskylän kaupunginvaltuustossa]