Kiitos ensinnäkin hyvästä ja tärkeästä aloitteesta sen tekijöille. On ilo huomata, että Jyväskylässä halutaan vihdoin panostaa varhaiskasvatukseen yli puoluerajojen. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Kuten esittelyssä todetaan, maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille voisi osaltaan nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, joka on Suomessa suhteellisen matala moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Toisaalta on hyvä muistaa, että Jyväskylän 5-vuotiaista lapsista jopa 91 % on kunnallisten ja yksityisten palvelujen piirissä – eli siis päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa. Puhuttaessa siis koko Suomen tai Jyväskylän 0-6 vuotiaiden osallistumisasteesta, johdetaan kuulijaa ehkä hieman harhaan.  

On kuitenkin huomionarvoista, että ilman kerhotoiminnassa mukana olevia lapsia Jyväskylän osallistumisaste varhaiskasvatukseen 5-vuotiailla on 81 %. Kansainvälisissä vertailuissa osallistumisasteprosenttiin ei ole laskettu mukaan kerhotoimintaa. 

Tämä pistääkin pohtimaan, onko 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus todella ainut tehokas keino nostaa osallistumisastetta vai voitaisiinko pohtia aktiivisesti myös muita toimia? Toivonkin, että lautakunta ja palvelujohto voisivat keskustella tästä aiheesta syksyllä lautakunnassa laajemminkin kuin vain tämän yhden konkreettisen toimenpiteen osalta.   

Mitä useampi lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä 5-vuotiaana, sitä paremmin tasautuvat kotitaustan vaikutukset lapsen aloittaessa koulupolkuaan – siksi osallistumisasteen nosto on hyvin tärkeää juuri 5-vuotiailla. Se lisää tasa-arvoa ja kouluvalmiuksia. Sama pätee tietysti myös siihen, että tällä hetkellä Jyväskylässä kaikilla lapsilla ei ole edes tuntimääräisesti yhdenvertaista oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen. Tässäkin on kyseessä mm. tasa-arvo ja kouluvalmius -kysymykset.

Nyt tämä kyseinen aloite on käsitelty sivistyslautakunnassa asianmukaisesti toukokuussa ja talousarviovalmistelun yhteydessä varaudutaan hankkeeseen osallistumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan seuraava haku on tulossa syksyllä 2018.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan tällaiset valtuustoaloitteet, joilla on isoja kustannusvaikutuksia, tulee käsitellä vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä. Ja nyt on toimittu juuri niin. Asiaan palataan syksyllä niin kuin kaikkiin muihinkin isoihin ja talousarviota suuresti määrittäviin kysymyksiin. 

Mitä tulee lapsen etuun. Lapsen etua voitaisiin edistää Jyväskylässä monellakin tapaa. Voitaisiin tarjota kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen, myös työttömien lapsille, voitaisiin tarkastella millä konkreettisilla toimilla paikoitellen toistuvat suhdelukujen ylitykset voitaisiin saada kitkettyä pois, voitaisiin panostaa henkilöstön hyvinvointiin tai voitaisiin esimerkiksi tarjota 5-vuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta vuoden verran. 

Vaihtoehtoja lapsen edun mukaiselle palvelujen kehittämiselle on monia.  

Tästä syystä lautakunta ja valtuusto joutuvat varmasti tekemään osaltaan priorisointia ensi syksynä sivistyksen toimialan sisäisten asioiden suhteen. 

Rajallisten resurssien kohdentamisessa tärkeintä on toimiva kokonaisuus ja mahdollisimman kattava positiivinen kokonaisvaikutus.

Se on kuitenkin varmaa, että jykeväkin talo romahtaa, jollei pohja ja peruskivi ole kunnossa. Ennen kuin kattoon lisätään hopeareunukset, tulee katsoa, onko peruspilarissa tiilet paikoillaan.

Kiitos.

[Puheenvuoro maksuton varhaiskasvatuskokeilu -aloitteeseen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 11.6.2018]