Kannatan täydennysrakentamista, mutta sen pitää tapahtua hallitusti myös olemassa olevaa ympäristöä ja yhdyskuntaa kunnioittaen.

Varsinkaan ydinkeskusta-alueen ulkopuolelle emme voi rakentaa kenkälusikka-periaatteella, vaan olemassa oleva kaupunkirakenne tulee huomioida hienovaraisesti.

Nyt esitetty kaavamuutos on kaavoittajan laadukkaasta työstä ja mallikkaasti toteutetusta kaavaprosessista huolimatta laadittu liikaa ulkopuolisten etuja mukaellen ja alueen nykyisiä asukkaita liian vähän kuunnellen.

Kannatan tontin kehittämistä ja tontille rakentamista, mutta näen, ettäkaavassa tulisi rajata ko. tontille tulevan rakennuksen maksimi harjakorkeus siten, että se kunnioittaa paremmin ko. tontin lähialuetta asukkaineen.

Näillä perusteluilla esitän kaavamuutoksen palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

[Puheenvuoro ja palautusesitys Keljonkatu 28:n kaavamuutokseen 11.6.2018 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa]