Jyväskylän Vihreät ry:n syyskokous valitsi Kaisa Miettusen yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Vihreiden kunnallisjärjestön hallitukseen valittiin Irene Hallamäki, Mauno Harju, Leevi Hänninen, Virpi Kauko, Heli Kaunismaa, Leena Lyytinen, Riitta Lätti  ja Emma Ojanen.

Kaisa Miettunen.

Syyskokous hyväksyi kannanoton Metsät ovat lahja tulevaisuudelle. Kannanotossa kiinnitetään huomiota muun muassa lähimetsiin ja niiden tärkeyteen ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Jyväskylän Vihreät vaatii, että metsien hoidossa on huomioitava sekä kaupunkilaisten virkistysarvot että luonnon monimuotoisuuden säilyminen entistä paremmin. ”Meillä on kovat odotukset Jyväskylän uudelle metsäohjelmalle”, kommentoi Miettunen.

Jyväskylässä on vielä jäljellä pieniä lähes luonnontilaisia metsäalueita. Nämä metsät tulee jättää hakkaamatta. Talousmetsissäkin on suosittava avohakkuuta hellävaraisempia menetelmiä, esimerkiksi jatkuvaa kasvatusta. Tällöin myös marja- ja sienimetsät säilyvät.

Puun kestävän hyödyntämisen edellytyksenä ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät metsänhoitomenetelmät ja pitkälle tulevaisuuteen katsova metsäohjelma. Näin kaupunkilaisille tärkeät virkistys- ja lähimetsät voidaan säilyttää. Samalla talousmetsistä saadaan pitkällä aikavälillä virkistyshyödyn lisäksi myös taloudellinen hyöty. ”Kuusi uutta suojelualuetta suosittujen virkistyskohteiden yhteydessä ovat hyvä alku ja hieno luontolahja satavuotiaalle Suomelle”, Miettunen summaa.

Lisätietoja

Kaisa Miettunen 045 2590490

Veikko Ahola 050 5925895

Jyväskylän Vihreät

 

 

_______________________________________________
Ksv-viestinta mailing list
Ksv-viestinta@vihreat.fi
https://lists.vihreat.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/ksv-viestinta