Ilona Helle.

Jyväskylän talousarvion laadintaa vuodelle 2018 on siivittänyt talouden nousukausi. Keväällä tehtyä tiukkaa budjettiraamia on voitu väljentää, ensin kaupunginjohtajan toimesta ja nyt käsittelyssä olevassa kaupunginhallituksen esityksessä. Hyvä talousennuste on tuonut lisää tulorahoitusta verokertymän kautta ja kaupunginhallituksen yhteensä 2,6 miljoonan lisäyksenkin jälkeen Jyväskylän talous on vuonna 2018 edelleen tasapainossa ja vuosikate kattaa poistot. Tämä ei ole itsestäänselvyys ja siitä tulee pitää kiinni tulevinakin vuosina. Tästä on kuitenkin erinomaisen hyvä jatkaa: palveluiden taso on voitu säilyttää hyvänä ja paikoin niitä on voitu myös vahvistaa.

Yksi tärkeimmistä asioista Vihreälle valtuustoryhmälle on, että sivistyksen toimialalle tehdyt määrärahalisäykset mahdollistavat varhaiskasvatuksen lapsiryhmien kokojen säilyttämisen ennallaan. Tämä on lasten hyvän kasvun ja oppimisen edellytys, ryhmäkoon kasvattaminen ei olisi ollut Vihreälle ryhmälle vaihtoehto.

Toinen Vihreille tärkeä asia, joka sivistyksen toimialan rahoituksen lisäyksellä mahdollistetaan, on iltapäivätoiminnan maksujen porrastamisen siten, että pienituloisten perheiden lasten maksuja voidaan alentaa. Maksualennukset perustuvat Vihreiden aloitteeseen, mutta toteutuksesta pitää kiittää myös muita ryhmiä – päätös maksualennuksista oli kaupunginhallituksessa yksimielinen.

Hienoa myös on, että kaupunginhallitus on pystynyt yksituumaisesti osoittamaan lisärahoitusta kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimialalle kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan avustuksiin. Avustuksiin sijoitettujen eurojen on arvioitu tulevan takaisin moninkertaisesti ja niitä arvostetaan hakijoiden keskuudessa – suhteellisen pienillä panostuksilla saadaan toimijoiden kannalta isojakin asioita mahdollisiksi.

Kolmas asia, josta Vihreä valtuustoryhmä on erityisen iloinen, on perusturvaan tehdyt määrärahalisäykset, jotka vahvistavat perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja. Lisäykset mahdollistavat lastensuojelupalveluissa perheiden laitoskuntoutuksen sekä lasten ja nuorten sijaishuollon ostopalvelujen lisäämisen. Perheiden ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osoitetut määrärahat taas vahvistavat perheiden varhaisen tuen palveluita: lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin voidaan palkata kolme uutta työntekijää jo vuoden 2018 alusta.

Lasten ja nuorten palvelut ovat meille tärkeitä. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on myös taloudellisesti järkevää: niillä voidaan pienentää sitä hintalappua, joka ongelmista tulevaisuudessa syntyisi ilman varhaista puuttumista. Esimerkiksi nuorten tilanne kaupungin keskusta-alueella on erittäin huolestuttava. Päihteiden käyttö on lisääntynyt viimeisen parin vuoden aikana nopeasti. Voimavarat ja olemassa olevat resurssit pitäisi pystyä suuntaamaan oikea-aikaisesti oikeisiin kohteisiin. Toimintatapojen uudelleen tarkastelu on tärkeää ja sillä voidaan tehostaa toimintaa ja lisätä vaikuttavuutta. Kuunnellaan kenttää ja tehostetaan toimintaa siellä, missä toimenpiteitä juuri nyt tarvitaan.

Muitakin tarpeita toki on edelleen ja kasvava väestömäärä sekä erikoissairaanhoidon kulujen kasvu luovat paineita talouteen ja palvelutuotantoon. Kasvava kaupunki vaikuttaa kaupunkirakenteeseen, teistön korjausvelkaan ja rakentamisen investointeihin. Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen koskettavat myös Jyväskylää. Onneksi strategiamme resurssiviisaus -kärki vastaa näihin asioihin hyvin ja strategian linjauksia voidaan toteuttaa esimerkiksi uuden metsäohjelman kautta. Myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu asettaa tulevalle vuodelle ennennäkemättömiä haasteita. Uudistus vaatii muutosjohtajuutta ja Vihreä ryhmä toivoo, että vaikka iso osa kaupungin tuottamista palveluista on siirtymässä maakunnalle, jatketaan niiden kehittämistä kuitenkin täysipainoisesti. Tärkeää on säilyttää joustava reagointikyky ja ennakoiva päätöksenteko muuttuvassa toimintaympäristössä –  ja siihen tarvitaan meitä kaikkia tässä salissa.