Leena Lyytinen.

Kaupunkistrategian päivitysprosessi on ollut kokonaisuudessaan melko onnistunut. Vihreälle valtuustoryhmälle oli alusta saakka selvää, että strategiaa tulee uudistaa yhdessä niin muiden valtuustoryhmien, viranhaltijoiden, eri yhteistyötahojen kuin kuntalaistenkin kanssa. Lukuisat eri tilaisuudet ja osallistava prosessi mahdollistivat tämän mainiosti, vaikka välillä luottamushenkilöiden rooli saattoikin jäädä epäselväksi. Avoimen vuorovaikutuksen ja rakentavan palautteen ansiosta meillä on nyt kuitenkin luonnos, jota on ilo esitellä jyväskyläläisille.

Vihreiden arvojen mukaisesti halusimme ja haluamme yhä korostaa strategiassa kestäviä ja kauaskantoisia linjauksia. Koulutuksen nostaminen keskeiselle paikalle visioon antaa selkeän viestin siitä, että tässä kaupungissa ymmärretään elinikäisen oppimisen merkitys. Koulutus, kansainvälisyys ja osaaminen läpäisevät kaikki strategian kärjet, mahdollistaen kaupungin elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Kestävästä toiminnasta kertoo myös resurssien viisas käyttö. Ymmärrämme vastuumme ja seisomme rohkeasti resurssiviisauden eturintamassa. Otamme strategiassa selvän kannan siihen, ettei resurssiviisaus ole vain kiertotaloutta ja päästövähennyksiä, vaan se myös mahdollistaa yhä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kannamme vastuumme luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisesta sekä kiinnitämme entistäkin enemmän huomiota eettisiin ja vastuullisiin hankintoihin. Suotavaa olisi, että rohkeutemme riittäisi nostaa myös eläinten hyvinvointi osaksi strategiaa – olemmehan velvollisia huolehtimaan heistä, jotka eivät siihen itse pysty.

Jotta meillä on realistinen mahdollisuus nostaa elinvoimaamme, kouluttautua ja pitää resurssiviisauden puolia, tulee meidän voida tässä kaupungissa hyvin. Strategiassa on nostettu oivalla tavalla osallisuuden ja hyvinvoinnin teemat ensimmäiseksi kärjeksi. Oli kyse sitten lapsesta, nuoresta, työikäisestä tai ikääntyvästä, tulee meidän pitää huolta kuulluksi tulemisesta ja palvelujen saavutettavuudesta, myös joukkoliikenteen keinoin. Etsiessämme keinoja vaikuttavaan ja ennaltaehkäisevään työhön, kuunnellaan asukkaita – ja toimitaan myös sen mukaan. Pidetään kynnys matalana ja päätöksenteko avoimena.

Raikkaaseen, kasvavaan ja hyvinvoivaan kaupunkiin on myös yritysten helppo sijoittua. Monipuolinen koulutustarjonta, kaupunkikehitysalustat ja verkostoitumismahdollisuudet antavat oman pontimensa innovatiivisuudelle ja uusille yritysideoille. Liikuntapääkaupunkius taasen on sen verran kova veto, ettei meitä voi ainakaan rohkeuden puutteesta syyttää. Pienen suuri kaupunki keskellä metsiä ja järviä, sekä toivottavasti pian myös osana Päijänteen biosfäärialuetta, on tulevaisuuden matkailuvaltti. Vaikkei meistä kuulemma kulttuuripääkaupungiksi olisikaan, on meillä silti tarjota jokaiselle jotakin. Etenkin, kun musiikkitalo saadaan jossain vaiheessa pystyyn.

Lopuksi muistutan, että strategiaprosessissa kiinnitimme työryhmänä valtaosan huomiostamme vision sekä strategiakärkien hiomiseen, jolloin aikaa ei juuri jäänyt mittaristoon paneutumiselle. Mittaristohan tulee kehittymään strategiaa toteuttavissa suunnitelmissa, joiden laadintaan on suotavaa osallistaa luottamushenkilöt yhtä ansiokkaasti kuin strategiatyöhönkin. Erityisesti koulutuksen mittaristo on edelleen turhan vajaa strategian painotuksiin nähden. Asiaan lienee ottaneet kantaa myös muut valtuustoryhmät, joten on selvää, että näihin palataan vielä.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää strategiatyöryhmää ja kaikkia prosessiin osallistuneita ihmisiä. On ilo työskennellä kanssanne!