Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

On mahdollista, että palvelualoitteen tavoite jää saavuttamatta. Mutta toisaalta, siitä on aivan liian vähän kokemuksia, että sitä voisi tässä hetkessä kuopata tai kehua. Lisäksi, siitä aiheutuneet kustannukset ovat varsin kohtuulliset suhteessa mahdollisuuteen, joka on vielä nyt jäänyt täysin piiloon.

Palvelualoitteen hyväksyminen ei ole niin suuri riski, etteikö sitä kannattaisi ottaa. Vihreä valtuustoryhmä haluaa avoimesti, mutta realistisesti katsoa palvelualoite-kortin loppuun.

Palvelualoite voi parhaimmillaan olla työkalu, jolla yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa löydämme uusia tapoja tehdä asioita paremmin, järkevämmin ja taloudellisemmin.

Jyväskylän kaupungin talous ei nyt eikä varmasti koskaan myöhemminkään tule olemaan niin vahva, että meillä olisi varaa olla tutkimatta kaikkia vaihtoehtoja tuottaa palveluita tai luoda työpaikkoja.

Palvelualoitteen hyväksymällä voimme osoittaa Jyväskylän olevan suurista kaupungeista se, joka antaa arvoa uusille hyville ideoille ja luottaa kuntalaisten ja yrittäjien kykyyn niitä löytää.

Hyvät kuulijat, vihreä valtuustoryhmä toivoo, että palvelualoite voidaan ottaa käyttöön kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, jossa palvelualoite otetaan käyttöön määräaikaisena, rajattuna ja jossa asianomainen lautakunta päättää kilpailutetaanko palvelualoitteessa mainittu palvelu tai toiminta.

(Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Antti Törmälän puheenvuoro 28.8.2017 palvelualoitteesta Jyväskylän kaupunginvaltuustossa )