Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokous 5.6.2017 on valinnut kaupungin luottamuselinten jäsenet. Vihreiden edustajat nimettiin  pääosin valintakokouksessa 21.5.2017, ja vihreä valtuustoryhmä täsmensi vielä valintoja kokouksissaan 4.6. ja 5.6.2017.

Jyväskylässä on 14 vihreää kaupunginvaltuutettua ja vihreät on valtuuston suurin ryhmä. Vihreitä Jyväskylän kaupungin ja kuntayhtymien päätöksentekoelimissä edustavat seuraavat henkilöt:

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja 

Tuija Mäkinen.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajisto 2017

Pj. Ilona Helle

  1. vpj Tuija Mäkinen
  2. vpj Bella Forsgrén

Kaupunginhallitus 

Pj. Meri Lumela               varajäsen  Leena Lyytinen

jäsen  Bella Forsgren      varajäsen  Liisa Kuparinen

jäsen  Antti Törmälä        varajäsen  Nico Holmberg

Kaupunkirakennelautakunta

jäsen  Kaisa Peltonen      varajäsen  Virpi Kauko

jäsen  Ilona Helle             varajäsen  Emma Ojanen

jäsen  Joachim Kratochvil                varajäsen  Leevi Hänninen

Rakennus- ja ympäristöjaosto

Pj. Tuija Elina Lindström  varajäsen  Heikki Susiluoma

jäsen  Suvi Perttula          varajäsen  Martti Rajamäki

Joukkoliikennejaosto

vpj Riitta Lätti   varajäsen Vesa Kaakkuriniemi

Ympäristöterveysjaosto

jäsen  Emma Ojanen       varajäsen Leevi Hänninen

Jätelautakunta

jäsen  Joonas Koponen   varajäsen Sari Laine

Perusturvalautakunta

jäsen Jassin Rezai           varajäsen Pantse Paunonen

jäsen Tommi Liinalampi   varajäsen Joni Rantala

jäsen Raisa Ojaluoto       varajäsen Kati Laakso

Terveydenhuoltojaosto

jäsen Pantse Paunonen  varajäsen Tommi Liinalampi

Yksilöasiainjaosto

jäsen  Tommi Tienhaara varajäsen Nico Holmberg

Sivistyslautakunta

Pj. Irina Tuokko               varajäsen Niina Simanainen

jäsen  Leena Lyytinen     varajäsen Emilia Lakka

jäsen  Nico Holmberg     varajäsen Tommi Tienhaara

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Vpj  Ari-Pekka Liukkonen            varajäsen Joonas Koponen

jäsen  Iida Asikainen                     varajäsen Annimaria Valli

Tarkastuslautakunta

jäsen  Antti Yli-Tainio       varajäsen Timo Taskinen

jäsen  Irene Hallamäki     varajäsen Minna Kilpala

Keskusvaalilautakunta

Pj. Antti-Juhani Kaijanaho  varajäsen Elina Ripatti

 

Liikelaitokset

Tilapalvelu –liikelaitos/konsernijaos

jäsen Meri Lumela           varajäsen Antti Törmälä

Talouskeskus -liikelaitos

Vpj. Iida Asikainen           varajäsen Timo Taskinen

Työterveys Aalto -liikelaitos

jäsen  Joni Rantala          varajäsen Babak Afarin

Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitos

jäsen  Minna Kilpala        varajäsen Veikko Ahola

Altek Aluetekniikka -liikelaitos

jäsen  Mira-Maria Heinonen            varajäsen Mauno Harju

Kylän Kattaus – liikelaitos

Pj. Liisa Kuparinen           varajäsen  Sari Laine

Poliisiasian neuvottelukunta:

Amir Soltanpanah

 

Kuntayhtymät

Keski-Suomen maakuntavaltuusto 2017-2018

Varsinaiset:                                 Varavaltuutetut

Nico Holmberg                                Tuija Mäkinen

Leena Lyytinen                                Antti Törmälä

Bella Forsgren                                 Iida Asikainen

Ilona Helle                                      Kaisa Peltonen

Jassin Rezai                                     Irina Tuokko

Liisa Kuparinen                             Ari-Pekka Liukkonen

Meri Lumela

 

Keski-Suomen maakuntahallitus 2017-2018

jäsen Tuija Mäkinen

K-S liiton tarkastuslautakunta 2017-2018

  1. varapj. Jassin Rezai

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR 2017-2018

varajäsen Sari Laine

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto

jäsen Kati Laakso            varajäsen Tommi Liinalampi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus

jäsen Petri Mutka             varajäsen Liisa Kuparinen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta

varajäsen Raisa Ojaluoto

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto

jäsen Niina Simanainen   varajäsen Simo Marttinen

jäsen Heli Kaunismaa      varajäsen Irene Hallamäki

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus

vpj Timo Taskinen    varajäsen